A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wætera

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis A 1549b iuāni, / wǣrfæst metode%, || wætera lāfe. / Hæleþ hyġe-rōfe ||
Exodus 572a frecne geneþdon / weras under wætera hrofas || gesawon hie þær w
The Order of the World 79b þæt wanne ġe·nip || under wætera ġe·þinġ, / oþþe hwā þæ
Azarias 122b ōþfæst cyning, || sǣs and wætera / hēa holmas, || hāliġne dri
The Phoenix 184b bēoþ wolcen tō·weġen, || wætera þrȳðe / stille standaþ, ||
The Paris Psalter 103:3 2b ċe, / þone weardiaþ ufan || wætera þrȳðe. / / # / Hē wolcen ēac
The Paris Psalter 105:9 3a reþas drige / and hi betweonum wætera || weallas læddest / swa hi on
The Paris Psalter 118:136 2a on || hu yþa gelaac / wid gang wætera || wundrum gangeþ / swa þam i
The Paris Psalter 118:136 3a ū ȳða ġe·lāc, / wīd gang wætera, || wundrum gangeþ; / swā þǣ
The Paris Psalter 148:5 2b a wærun / wræclice geworht || wætera þryþe / and gesceapene wærun
The Paris Psalter 65:5 1b bearn / / # / he mæg onwendan || wætera þryþe / þæt þas deopan sæ
The Paris Psalter 76:11 2b æs swēġ miċel || sealtera wætera. / / # / Sealdon weorðlīċe || w
The Paris Psalter 76:13 4b e / wæs sweg micel || sealtera wætera / / # / sealdon weorþlice || wol
The Paris Psalter 77:18 2b de to helpe / swyþe wynlice || wætera þryþe / / # / þa hi hira firen
The Death of Edgar 27b þ / wis and wordsnotor || ofer wætera geþring / ofer hwæles eþel |
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 29b hē for·sċāde || sċīrost wætera, / oþþe him līfes drinc || fo