A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þeġnunga

Number of occurrences in corpus: 5

Christ A 354b rȳð-ġe·steald || and his þeġnunga, / þā þū ǣrest wǣre || mid
The Metres of Boethius: Metre 11 46b nd swā þēah maĝon || hira þeġnunga / and ġe·fērsċipe || fæste
The Metres of Boethius: Metre 25 24b im þonne of·tēon || þāra þeġnunga / and þæs an-wealdes || þe h
The Metres of Boethius: Metre 25 32b en / þrymmes and wǣda || and þeġnunga / and þæs an-wealdes || þe w
The Seasons for Fasting 96a sette || self and dihte / þā þeġnunga, || þēod-lārēow, / fæsten-t