A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āwa

Number of occurrences in corpus: 58

Exodus 425a -daĝum || lenġest weorðan, / āwa tō ealdre || unswīcendu. / H
Christ and Satan 312b ldor-cyninge || wunian mōton / āwa tō ealdre, / āĝan drēama dr
The Fates of the Apostles 99b brūcaþ%. || Ne mōton hīe āwa æt·samne, / weorold-wuniende;
Elene 512b , / āde on·ǣled || and ðǣr āwa sċealt, / wiðer-hyċġende, |
Christ B 479a eaht ġiefe || and mid wunie, / āwa tō ealdre, || þæt ēow ǣf
Christ C 1270b eard sēoþ, || on þām hīe āwa sċulon, / wræc winnende, || w
Christ C 1645a rde, || drihtne ġe·līefde. / Āwa tō ealdre || engla ġe·mān
Christ C 1663a || ac ðǣr cininges ġiefe% / āwa brūcaþ || ēadiġra ġe·dr
The Order of the World 32a n þancian || þēodne mǣrum / āwa tō ealdre, || þæs þe ūs
Guthlac A 670b engla ġe·māna. || Swā nū āwa sċeall / wesan wīde-feorh, ||
Guthlac A 786a ġle, || ðǣr hē simle mōt / āwa tō ealdre || eardfæst wesan
Guthlac B 1043b / on sīn-drēamum || siþþan āwa / forþ folĝian; || is nū fū
The Seafarer 79a siþþan || libbe mid englum / āwa tō ealdre, || ēċan līfes
Beowulf 955a || þæt þīn dōm% leofaþ / āwa tō ealdre. || Eall-wealda þ
Judith 120a e, || ac ðǣr wunian sċeall / āwa tō ealdre || būtan ende for
The Paris Psalter 101:10 1b / Þū on ēċnesse wunast || āwa, drihten; / wunaþ þīn ġe·my
The Paris Psalter 101:21 7b / Earon þīnes ānes ġear || āwa tō fēore. / / # / Æt fruman þ
The Paris Psalter 102:9 2b abban, / ne on ēċnesse || þe āwa belĝan. / / # / Na þū be ġe·
The Paris Psalter 104:9 4a līċe || Iacobe bēad, / þæt āwa tō fēore || Israheles cynn /
The Paris Psalter 104:40 3b eorne, / and his ǣ-be·bod || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 106:35 3b re, / ðǣr hīe eard nāmon || āwa siþþan. / / # / Hīe wīn-ġear
The Paris Psalter 108:15 3b me ealne / of þisse eorðan || āwa tō fēore. / / # / Næs him mild
The Paris Psalter 112:2 2b blētsod / of þissan forþ || āwa tō weorolde. / / # / Fram up-gan
The Paris Psalter 113:25 3b nnaþ nū / of þissan forþ || āwa tō weorolde.
The Paris Psalter 116:2 4b ċe dryhtnes / wunaþ ēċe% || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 118:15 3b þīnra / ealra ofer-ġietel || āwa tō fēore / / # / Iċ on þīnre
The Paris Psalter 118:89 2b lǣrdest. / / # / On ēċnesse || āwa, drihten, / þīn word wunaþ ||
The Paris Psalter 118:111 4b ġe·trīewe / on ēċnesse || āwa tō fēore; / þæt biþ hēah-
The Paris Psalter 118:142 4b o simle biþ / on ēċnesse || āwa tō fēore; / is þīn swelċe
The Paris Psalter 118:160 4b e mēted, / and on ēċnesse || āwa tō fēore / ealle þīne dōma
The Paris Psalter 120:7 3b e·healde / of þissum forþ || āwa tō weorolde.
The Paris Psalter 123:1 3b ā, / nemþe ūs eardie inn || āwa drihten. / / # / Þonne ūs mānf
The Paris Psalter 124:2 3b ċe drihten / of þissum nū || āwa tō weorolde. / / # / Nǣfre for
The Paris Psalter 130:5 2b e·trīewen / of þissum nū || āwa tō weorolde.
The Paris Psalter 132:4 3b tō fēore / of þissumn nū || āwa tō weorolde.
The Paris Psalter 138:15 2b . / ne mæġ ǣniġ on þǣm || āwa libban; / mē sind ār-wierðe
The Paris Psalter 143:13 3b iĝod, / þæt hīe unryhtes || āwa tilian. / / # / Þāra bearn swel
The Paris Psalter 144:1 3b nīede herġe / on ēċnesse || āwa tō weorolde. / / # / Þurh syndr
The Paris Psalter 144:2 3b nīede herġe / on ēċnesse || āwa tō weorolde. / / # / Miċel is d
The Paris Psalter 144:9 4b re weorc / eall ieldum cūþ || āwa tō fēore. / / # / Andetten þē
The Paris Psalter 144:21 5b ēr blētsian / on ēċnesse || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 145:9 2b īċe drihten / on ēċnesse || āwa tō fēore, / and þīn, Sione,
The Paris Psalter 148:14 3a || lēofe þā hālĝan; / wese āwa friþ || on Israhela / fǣlum f
The Paris Psalter 51:6 1b alm 51 / # / Iċ þē andette || āwa tō fēore / on ðǣre weorolde
The Paris Psalter 60:3 1b % fēondum. / / # / Iċ eardie || āwa tō fēore / on þīnum sele-ġ
The Paris Psalter 64:5 3b tempel / ēċe and wræcliċ || āwa tō fēore. / / # / Ġe·hīer ū
The Paris Psalter 65:6 2b ll manna cynn / on ēċnesse || āwa tō fēore, / and hē ofer eall
The Paris Psalter 70:16 5b nd iċ þæt wiþ or-ieldu || āwa fremme; / ne for·lǣt þū mē
The Paris Psalter 71:19 5b ġe·blētsad / on ēċnesse || āwa tō weorolde. / / # / And þēos
The Paris Psalter 72:21 3b du dryhtnes / and ēċe dæl || āwa tō weorolde. / / # / For·þon
The Paris Psalter 77:66 2b fæste ēac / ēċe ed·wīt || āwa tō fēore. / / # / And hē ġeor
The Paris Psalter 80:14 2b aþ; / biþ hira yfele tīd || āwa tō fēore. / / # / Hē hīe fēd
The Paris Psalter 82:12 1b e·dō þæt hira ansīen || āwa sċeamie, / þonne hīe% naman
The Paris Psalter 88:1 2b drihten, / iċ on ēċnesse || āwa singe; / fram cynne on cynn% ||
The Paris Psalter 88:2 2b worde, / þæt on ēċnesse || āwa wǣre / þīn milde mōd || mi
The Paris Psalter 90:1 3b weard, / þe mē æt wunaþ || āwa tō fēore. / / # / Iċ tō driht
The Paris Psalter 91:7 1b ore. / / # / Þū on ēċnesse || āwa, drihten, / hīehsta% bist, || h
Solomon and Saturn 118b er eall-land, || ne wile hēo āwa þæs / sīðes ġe·swīcan, |