A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ċeorl

Number of occurrences in corpus: 5

Maxims I 96b his ċēol cumen || and hire ċeorl tō hām, / āĝen æt-ġeofa |
Riddles 27 8b ō eorðan, || hwīlum ealdne ċeorl. / Sōna þæt on·findeþ, || s
Beowulf 908b īþ-ferhþes sīþ || snotor ċeorl maniġ, / sē þe him bealwa t
The Metres of Boethius: Metre 12 27b sǣlþa, || swā swā landes ċeorl / of his æcere lȳcþ || yfel-
The Battle of Maldon 256a || daroþ ā·cweahte, / unorne ċeorl, || ofer eall clipode, / bæd þ