A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ēarum

Number of occurrences in corpus: 7

Christ and Satan 170a || up% lōcian, / ne hūru mid ēarum ne sċeall || ǣfre ġe·hīe
The Paris Psalter 137:1 3b þon þū ealle mīne word || ēarum ġe·hīerdest, / þā iċ mid
The Paris Psalter 142:1 2a || dīere ge·hīere, / and mid ēarum on·foh || unġemetum ġeorne
The Paris Psalter 53:2 2a d || ġearwe ġe·hīere, / and ēarum on·foh || min āĝen word. / /
The Paris Psalter 83:7 2b ū eart mǣre god, || mildum ēarum, / and Iacobes || god sē mǣra.
The Paris Psalter 85:5 1a elne ċīeġaþ. / / # / Þū mid ēarum on·foh, || ēċe drihten, / mi
The Judgment Day II 69b man, / nū þē æl-mehtiġ || ēarum ā·tyhtum, / heofon-rīċes we