A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġīemdon

Number of occurrences in corpus: 5

Exodus 140b an wītum fæst. || Wǣre ne ġīemdon, / þēah þe sē ieldra cyning
Andreas 139b ðe rǣs-boran. || Rihtes ne ġīemdon, / metodes miltse. || Oft hira m
Christ B 706b synn-sċaðan || sōðes ne ġīemdon, / gæstes þearfe, || ac hīe g
The Metres of Boethius: Metre 8 10b e þāra hræġla || hūru ne ġīemdon / þe nū dryht-guman || dīero
The Battle of Maldon 192b and God·wīġ, || gūðe ne ġīemdon, / ac wendon fram þām wīġe |