A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġebǣdan

Number of occurrences in corpus: 2

Daniel 202b tō þǣm ġe·bede || meahte ġe·bǣdan / hǣðen herġes wīsa, || þ
Maxims I 104a wēnan, / ġe·bīdan þæs hē ġe·bǣdan ne mæġ. || Hwonne him eft