A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġedōn

Number of occurrences in corpus: 27

Genesis B 360b es. || Næfþ hē þēah riht ġe·dōn / þæt hē ūs hæfþ be·fæl
Genesis B 404b we hit habban ne mōton, || ġe·dōn þæt hīe his hyldu for·lǣ
Genesis B 751b | for·þon hēr sint bū tū ġe·dōn: / ġe þæt hæleþa bearn || h
Genesis A 2821b þe iċ tō duĝuþum þē || ġe·dōn hæbbe, / siþþan þū fēasċ
Daniel 168b Nā hwæðere þæt Daniel || ġe·dōn meahte / þæt hē wolde metode
Andreas 342b t þū ūs tō duĝuþum% || ġe·dōn wille.’ / Him þā andswarode
Andreas 765b ), / þæt hit drȳ-cræftum || ġe·dōn wǣre, / sċin-ġe·lācum, ||
Andreas 1444b ā / þurh daroþa ġe·drep || ġe·dōn motan, / þā þe heardra mǣst
Elene 720b as sēlest / and dēorlicost || ġe·dōn meahte, / duĝuþum tō hrōðo
Guthlac A 314a , || ne ġē mē lāðes wiht / ġe·dōn mōton. || Iċ eom dryhtnes
Guthlac A 700b æs þe ġē him tō dare || ġe·dōn mōton, / ac ġē hine ġe·sun
Juliana 330a aldor, || ġif we yfles nāht / ġe·dōn habbaþ; || ne durran we siþ
The Seafarer 43b bbe, / tō hwon hine drihten || ġe·dōn wille. / Ne biþ him tō hearpa
Beowulf 2090b nniġne, / dēor dǣd-fruma, || ġe·dōn wolde / maniġra sumne || hit n
Beowulf 2186b es wierðne / drihten Wedera || ġe·dōn wolde; / swīðe wēndon% || þ
The Paris Psalter 107:12 3a d hē sōna mæġ / ūre fēond ġe·dōn || fracuþe tō nāwihte.
The Paris Psalter 118:173 3b nū, / and þæt dōmlīċe || ġe·dōn weorðe; / for·þon iċ þīne
The Paris Psalter 125:1 1b 5 / / # / Þonne drihten wille || ġe·dōn aefter, / þæt hē of Sione ||
The Paris Psalter 136:7 2b ðaþ: || ‘Wuton hīe īdle ġe·dōn, / oþ·þæt hīe hira || eard
The Paris Psalter 59:11 3a d hē sōna mæġ / ūre fīend ġe·dōn || fracuþe tō nāhte.
The Paris Psalter 77:37 2b m, || nolde hīe tō flīemum ġe·dōn. / / # / Hē þā maniġe fram him
The Metres of Boethius: Metre 11 23b brīdle, || hafaþ būtū || ġe·dōn, / ealle ġe·manode || and ēac
The Metres of Boethius: Metre 21 27b || þonne hīe hīe beorhtran ġe·dōn. / For·þǣm ǣġhwelċ þinġ
The Metres of Boethius: Metre 26 102b drȳ-cræftum, || þēah hēo ġe·dōn meahte / þæt þā līċ-haman
The Death of Alfred 11b Ne wearþ drēorlicre dǣd || ġe·dōn on þissum earde, / siþþan De
Metrical Charm 1: For Unfruitful Land 2a welċ un-ġe·dēfe þinġ on ġe·dōn biþ || / on drȳ oþþe on ly
The Battle of Maldon 197b n / þe hē him tō duĝuþe || ġe·dōn hæfde. / Swā him Offa on dæ