A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehīer

Number of occurrences in corpus: 23

Andreas 1498a aw, || word stunde ā·hōf: / ‘Ġe·hīer þū, marman-stān, || metode
The Order of the World 37a n || heofon-cininges be·bod. / Ġe·hīer nū þis here-spell || and þ
The Paris Psalter 101:1 2a ġe·bedd, || mǣre% drihten, / ġe·hīer, heofones weard || and ġe·hy
The Paris Psalter 101:2 5a hield || and mē ofostlīċe / ġe·hīer, heofones weard, || helpes bē
The Paris Psalter 118:149 2a ǣċe || spyrian ġeorne. / / # / Ġe·hīer mīne stefne, || hāliġ drih
The Paris Psalter 137:4 2a || iċ þē dīerne ċīeġe, / ġe·hīer mē hwætlīċe || and mē hr
The Paris Psalter 139:6 2a ‘Þū mē eart dīere god; / ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ dri
The Paris Psalter 140:1 2a ihten, tō || dīerum clipie; / ġe·hīer mē hrǣdlīċe || holdre ste
The Paris Psalter 142:1 4b stnesse || and mē on sōðe ġe·hīer. / / # / Ne gā þū mid þīnum e
The Paris Psalter 142:6 4a an biþ || ansīen wæteres; / ġe·hīer mē hrǣdlīċe, || hǣl mē
The Paris Psalter 54:1 1a e Paris Psalter: Psalm 54 / / # / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ dri
The Paris Psalter 54:1 3b ·heald mē holdlīċe || and ġe·hīer mē ēac. / / # / Grīmme iċ eom
The Paris Psalter 59:5 2a īðre hand || simle% hālne; / ġe·hīer mē, hāliġ god. || Hwæt,
The Paris Psalter 60:1 1a e Paris Psalter: Psalm 60 / / # / Ġe·hīer, hāliġ god, || hræðe mīne
The Paris Psalter 63:1 1a e Paris Psalter: Psalm 63 / / # / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ dri
The Paris Psalter 64:2 1a | ġielde and ġe·hāte. / / # / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ dri
The Paris Psalter 64:6 1a cliċ || āwa tō fēore. / / # / Ġe·hīer ūs, hǣlend god, || þū ear
The Paris Psalter 68:17 1a aþ || sūpe mid mūðe. / / # / Ġe·hīer, drihten, mē, || for·þon ġ
The Paris Psalter 68:19 2a tō || feohtaþ ġe·nēahhe; / ġe·hīer mē hrǣdlīċe || and mē he
The Paris Psalter 83:7 1a rĝe || sōðes dryhtnes. / / # / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ dri
The Paris Psalter 85:1 2b eom wǣdla, || þū mē wēl ġe·hīer, / and iċ selfa eom || sorhfull
The Paris Psalter 87:2 2b / ā·hield ēare þīn || and ġe·hīer min ġe·bedd. / / # / For·þon
The Metres of Boethius: Metre 25 1a Metres of Boethius: Metre 25 / / Ġe·hīer nū ān spell || be þǣm ofe