A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehwelcre

Number of occurrences in corpus: 22

Genesis A 959b an / tūdor-tēondra || teohha ġe·hwelcre% / tō weorold-nytte || wæstmas
Genesis A 963a ðel || unspēdiġran / fremena ġe·hwelcre || þonne sē frum-stōl wæs
Genesis A 2366a en, || willa spēdum / duĝuþa ġe·hwelcre || on daĝum wille / swīðor s
Elene 875b and ā·sċēaden || sċielda ġe·hwelcre, / dēopra firena, || þurh þæ
Christ A 180b swā þū selfa sīe || synna ġe·hwelcre / firena ġe·fylled.’ || Iċ
Christ B 601b en drihtne þanc || duĝuþa ġe·hwelcre / þe ūs sīþ and ǣr || siml
Christ B 847a | lēan aefter rihte, / þēoda ġe·hwelcre. || Is ūs ðearf miċel / þæt
The Panther 57a rum ġe·sċeaftum, / duĝuþa ġe·hwelcre, || būtan dracan ānum, / attre
Guthlac A 43b daþ eorðan blǣd || æðela ġe·hwelcre / and of wlite wendaþ || wæst
Guthlac A 332b / ac ġe·synta bæd || sāwla ġe·hwelcre, / þonne hē tō eorðan || on
Guthlac A 347a þām þe eahtan wile / sāwla ġe·hwelcre || ðǣr hē ġe·sǣlan mæ
Guthlac B 1075b þām dēaþ-sele || duĝuþa ġe·hwelcre, / lufena and lissa. || Mīn þ
The Gifts of Men 16a || on weorold-līfe, / ġeofona ġe·hwelcre. || Nǣfre god dēmeþ / þæt
Beowulf 805a || for·sworen hæfde, / eċġa ġe·hwelcre. || Sċolde his ealdₒr-ġe·
The Paris Psalter 118:55 2b ċ þæt ġe·munde || nihta% ġe·hwelcre, / þæt iċ naman þīnne || ne
The Paris Psalter 133:3 1b / Hebbaþ nīedlīċe || nihta ġe·hwelcre / ēowre handa || on hāliġ lo
The Paris Psalter 56:5 4b a tungan ġe·tale || tēonan ġe·hwelcre / and tō yfele ġe·hwǣm || u
The Metres of Boethius: Metre 11 78b t is wiðer-weardnes || wihte ġe·hwelcre / þe we mid þǣm brīdle || b
The Metres of Boethius: Metre 20 228b ġ, / be ġe·earnunga || ānra ġe·hwelcre. / Ealle hīe sċīnaþ || þurh
The Metres of Boethius: Metre 21 15a um || ūra ġe·swinca, / ȳsta ġe·hwelcre, || ealniġ smylte. / Þæt is s
Thureth 5b Ġe·myndiġ is hē || meahta ġe·hwelcre / þæs þe hē on foldan || ġ
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 14b nd ēac wealdend is || wihta% ġe·hwelcre, / ān ēċe God || ēalā ġe·