A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeseċġan

Number of occurrences in corpus: 13

Andreas 603a d reordode: / ‘Meaht þū mē ġe·seċġan, || þæt iċ sōð wīte, / hw
Andreas 624b þū, wīs hæleþ, || wordum ġe·seċġan, / maĝa mōde rōf, || mæġen
Elene 546a e || will-spella mǣst / selfum ġe·seċġan, || þæt% þæt siĝor-bēace
Christ C 1316b þæt ǣniġ mæġ || ōðrum ġe·seċġan / mid hū miċele elne || ǣghw
Maxims I 2b . || Nelle iċ þe min dierne ġe·seċġan, / ġif þū mē þīnne hyġe-c
The Order of the World 24b todes mæġen-spēd || māran ġe·seċġan, / þonne þū hyġe-cræftiġ |
Guthlac A 244a || Iċ ēow fela wille / sōða ġe·seċġan. || Mæġ iċ þis setl on ēo
Guthlac A 704a | sē mec drihten hēt / snūde ġe·seċġan, || þæt ġē him sāra ġe·
Riddles 39 28b ū mæġe rǣselan || recene ġe·seċġan / sōðum wordum, || saĝa hwæ
Riddles 4 12b min / on spēd mæġe || spell ġe·seċġan.
Juliana 46a ra meniġu: / ‘Iċ% þe mæġ ġe·seċġan || þæt þū þeċ selfne ne
The Paris Psalter 77:8 2b im sċolde sē ieldra || eall ġe·seċġan. / / # / Þæt hīe glēawne hiht
The Metres of Boethius: Metre 19 40b / ne iċ þē swā sweotole || ġe·seċġan ne mæġ, / for·þǣm hīe% si