A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġestīeran

Number of occurrences in corpus: 3

Genesis B 568b rþ. / Meaht þū Ādame || eft ġe·stīeran, / ġif þū his willan hæfst |
The Paris Psalter 88:8 2b / þū his ȳðum meaht || ana ġe·stīeran, / þonne hīe on wǣġe || wind
The Metres of Boethius: Metre 9 52b þþe him his yfeles || elles ġe·stīeran? / Ēalā, ġif hē wolde, || þ