A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġetēode

Number of occurrences in corpus: 12

Daniel 204b elde, || þe hē him tō Gode ġe·tēode. / Þeġnas þēodne sæġdon ||
Daniel 235a ĝnon, / hālġe him ðǣr help ġe·tēode, || sende him of hēan rodore /
Andreas 14b e. / Þām hāliġ god || hlȳt ġe·tēode / ūt on þæt īeġ-land || ð
Maxims I 5b þon þe hē ūs æt frymþe ġe·tēode / līf and lǣnne willan: || h
Maxims I 70b || þām þe ūs þās lisse ġe·tēode. / Forst sċeall frēosan, || f
Beowulf 2295b þe him on sweofote || sāre ġe·tēode, / hāt and hrēoh-mōd || hlǣw
The Paris Psalter 108:18 2b hē hine wǣdum || wræstum ġe·tēode, / and sēo his innaþ || īeðd
The Metres of Boethius: Metre 11 38b ran / þe æt frymþe || fæder ġe·tēode, / and swā ed·nīewe || eft ġ
The Metres of Boethius: Metre 13 13b fæder æt frymþe, || fæste ġe·tēode. / Swā nū þinga ġe·hwelċ |
The Metres of Boethius: Metre 13 44a | þe hē hīe ǣror mid / tame ġe·tēode. || Him þā twiĝu þynċaþ /
The Metres of Boethius: Metre 24 14b ā% him æt frymþe || fæder ġe·tēode. / ­­Þū meahtest þē siþþ
The Judgment Day II 183b þā dēoflum ġō || drihten ġe·tēode, / ā·wierĝedum gāstum, || w