A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūre

Number of occurrences in corpus: 71

Genesis A 40b op, drēama lēas, || drihten ūre, / gasta weardas, || þā hē hi
Genesis A 65b and sċierede || sċieppend ūre / ofer-hyġdiġ cynn || engla o
Genesis A 92b on. / Þa þeahtode || þēoden ūre / mōd-ġe·þance, || hū hē
Genesis A 137b īrum sċīman, || sċieppend ūre, / ǣfen ǣrest. || Him earn on
Genesis A 140b ōp nihte naman. || Nerġend ūre / hīe ġe·sundrode; || siþþ
Genesis A 147a er. || Holmas dǣlde / wealdend ūre || and ġe·worhte þā / rodor
Genesis A 206b Þā sċēawode || sċieppend ūre / his weorca wlite || and his w
Genesis B 411b sǣlġe sǣton || and hæfdon ūre setla ġe·weald, / þonne hē
Genesis A 2827b st, / ġif þē æl-wealda, || ūre drihten, / sċierian wille, ||
Christ and Satan 390a glum || uppe wǣron. / Wile nū ūre witu || þurh his wuldres cr
Christ and Satan 546b n / ġe·þrōwode, || þēoden ūre. / Hē on bēame ā·stāh || an
Andreas 454b e-strēama ġe·metu. || Þā ūre mōd ā·hlōh / siþþan we ġ
Christ A 362b we sind ġe·swencte || þurh ūre selfra ġe·will. / Habbaþ wr
Christ B 494b / cōmon on corðre. || Cyning ūre ġe·wāt / þurh þæs temples
Guthlac A 289b ōdĝum lāstum; || ġif þū ūre bīdan þenċest, / we þeċ n
The Descent into Hell 89a ana weorces ġe·feah; / wǣron ūre eald-fīnd || ealle on wynnum
Azarias 23a orfne%, || hylda lēase; / wæs ūre līf || ġond landa fela / frac
Beowulf 1386a ce, || þonne hē fela murne. / Ūre ǣghwelċ sċeall || ende ġe
Beowulf 2647a Nū is sē dæġ cumen / þæt ūre mann-drihten || mæġenes be
Judith 285b / ‘Hēr is ġe·sweotelod || ūre selfra for·wierd, / tōweard
Judith 289a ēawen, / be·hēafdod healdend ūre.’ || Hīe þā hrēowiġ-mōde /
The Paris Psalter 102:13 4b , / for·þon hē ealle can || ūre þearfe. / / # / Ġe·mune, mehti
The Paris Psalter 104:7 1a āra ġe·ċēas. / / # / Hē is ūre drihten || dǣdum spēdiġ; / e
The Paris Psalter 105:7 1a ġhwǣr worhton. / / # / Fæderas ūre || fæste ne on·cnēowon / eal
The Paris Psalter 107:12 3a sellan || and hē sōna mæġ / ūre fēond ġe·dōn || fracuþe
The Paris Psalter 113:11 1a | āhwǣr nū-þā?’ / / # / Is ūre sē hālĝa god || on heofon-
The Paris Psalter 113:21 1a æt þearfe. / / # / Weorþ þū ūre ġe·myndiġ, || mehtiġ drih
The Paris Psalter 114:5 4a eort, || mehtiġ drihten, / and ūre god || ǣġhwæs sōþfæst; /
The Paris Psalter 118:126 3a t man ēac wēl dō, / drihten ūre; || ne lǣt þū dole ǣfre / þ
The Paris Psalter 121:2 2b num ċeafor-tūnum, || ðǣr ūre cȳþþ wæs, / on Hierusālem
The Paris Psalter 122:5 2a maniĝum sind || manna wordum / ūre sāwol || swīðe ġe·fylled
The Paris Psalter 123:4 1a ġif hit swā wolde. / / # / Oft ūre sāwol || swīðe frecne / hlim
The Paris Psalter 123:6 1a tō·tēon woldon. / / # / Wǣron ūre sāwla || samod anlīċe / niþ
The Paris Psalter 125:2 2a d ġe·fēan siþþan / mūðas ūre || and we mā sprecaþ, / bēo
The Paris Psalter 125:2 3a | and we mā sprecaþ, / bēoþ ūre tungan || tela wynsume. / / # /
The Paris Psalter 125:4 1a ðe weorðen. / / # / Ġe·hweorf ūre hæft-nīed, || hāliġ driht
The Paris Psalter 129:3 1a esnes þīnes. / / # / Ġif þū ūre unryht wilt || eall be·heald
The Paris Psalter 134:5 2a t is gōd and miċel / drihten ūre; || for·þon him dōm stande
The Paris Psalter 135:24 1a āĝene wǣron. / / # / For·þon ūre ēaþ-mēdu || ēċe drihten /
The Paris Psalter 136:2 5a sariġe || swīðe ġe·lōme / ūre organan || up ā·hēngon. / / #
The Paris Psalter 140:9 3a | miċelum ā·sprotene, / swā ūre bān sindon || bitere tō·wo
The Paris Psalter 144:9 1b ort. / / # / Swelċe eallum is || ūre drihten / manna cynne || milde
The Paris Psalter 146:5 1a īeġan ealle. / / # / Miċel% is ūre || mehtiġ drihten, / and his m
The Paris Psalter 59:11 3a sellan || and hē sōna mæġ / ūre fīend ġe·dōn || fracuþe
The Paris Psalter 65:9 1a e fēt || lāðe hrēran. / / # / Ūre costade god || clǣne fȳre / s
The Paris Psalter 66:2 2a eorðan || andġiet habbaþ, / ūre weĝas wīde || ġond þās w
The Paris Psalter 67:20 2a sundne || sīþ-fæt drihten; / ūre hǣlend god || helpe ūser / an
The Paris Psalter 73:7 2a : || ‘Wuton cuman ealle / and ūre māĝas mid ūs; || wutun þi
The Paris Psalter 76:9 2b lċ iċ mehtiġ god || būtan ūre sē mǣra god? / Þū eart ana
The Paris Psalter 77:3 2a n, || cūþ on·ġēaton, / and ūre fæderas ūs || ǣror sæġdo
The Paris Psalter 84:3 2a | ǣdre ġe·dydest, / nā þū ūre gyltas || eġesan ġe·wrǣce
The Paris Psalter 84:8 4a hyldu || and him hēr sileþ / ūre eorðan || æðele wuldor. / / #
The Paris Psalter 86:6 1a þe hire inn wǣron / / # / Swā ūre ealra bliss || eard-hæbbendr
The Paris Psalter 89:8 1a hearde ġe·drēfde. / / # / Þū ūre unryht || eall ā·settest, /
The Paris Psalter 89:8 3a tō ēaĝum locadest, || / and ūre weorolde þū || ēac ġe·st
The Paris Psalter 89:9 1a n þīnes. / / # / For·þǣm þe ūre daĝas || ealle ġe·tīerodo
The Paris Psalter 89:10 1b hte. / / # / Wǣron anlīcost || ūre winter / ġunge-wifran, || þon
The Paris Psalter 89:10 4a || flēoĝan on nette; / bēoþ ūre ġār-daĝas || gnorn-sċende
The Paris Psalter 89:19 3a ġeorne ofer ealle; / ġe·rece ūre hand-ġe·weorc || hēah ofer
The Paris Psalter 93:12 1b fre wiþ·drīfeþ || drihten ūre / his āĝen folc, || ne his ie
The Paris Psalter 94:2 2b sēċan, / þæt we andettan || ūre firene / and we sealmas him ||
The Paris Psalter 95:9 4a m || tīrfæst rīċe / drihten ūre; || dōme hē siþþan / eorðan
The Metres of Boethius: Metre 22 54b eahte ġō / eald ūð-wita, || ūre Plāton; / hē cwæþ þætte
Metrical Psalm 94:2 2b sēċan / þæt we andettan || ūre firene / and we sealmas him ||
The Lord's Prayer III 20a ard, || gyltas and synna, / and ūre leahtras ā·lēt, || līċes
The Seasons for Fasting 41b ra ġe·rīm / ælmes-dǣdum || ūre ġe·fyllan, / and on fæstenum
The Battle of Maldon 232b / þeġnas tō þearfe, || nū ūre þēoden liġeþ, / eorl on eor
The Battle of Maldon 234a || Ūs is eallum ðearf / þæt ūre ǣg·hwelċ || ōðerne bield
The Battle of Maldon 240b m wiċġe, || þæt wǣre hit ūre hālford; / forþon wearþ hēr
The Battle of Maldon 313b d sċeall þȳ māre, || þȳ ūre mæġen lȳtlaþ. / Hēr liġe
The Battle of Maldon 314a æġen lȳtlaþ. / Hēr liġeþ ūre ealdor || eall for·hēawen, /