A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣġhwǣm

Number of occurrences in corpus: 6

Christ and Satan 362b e% burh-stede%. || Blǣd biþ ǣġhwǣm / þǣm þe hǣlende || hīeran
Andreas 320b e sār-cwide. || Sēlre biþ ǣġhwǣm / þæt hē ēaþ-mēdum || ell
Elene 831b flōdas ġe·fȳsde. || //F// ǣġhwǣm biþ / lǣne under lyfte; || la
The Panther 15b e þām ān-stapan. || Sē is ǣġhwǣm% frēond, / duĝuþa ēstiġ, ||
The Paris Psalter 134:3 2b fæstrǣd and fremsum || fira ǣġhwǣm; / weorðiaþ his naman, || for
Metrical Charm 11: A Journey Charm 4b ne miċela eġesa || þe biþ ǣġhwǣm lāþ, / and wiþ eall þæt l