A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣniġ

Number of occurrences in corpus: 145

Genesis A 180b e, / earfoþa dæl, || ne ðǣr ǣniġ cōm / blōd of benne, || ac hi
Genesis B 427b ō ealdre. || Ġif hit ēower ǣniġ mæġe / ġe·wendan mid wihte
Genesis B 540b ne% þū mē oþ·īewdest || ǣniġ tācen / þe hē mē þurh trē
Genesis A 948b ; / ne mæġ ðǣr inwitfull || ǣniġ ġe·fēran / wamm-sċyldiġ ma
Genesis A 1690a san, || ne ðǣr wer-mǣġþa / ǣniġ wiste || hwæt ōðer cwæþ.
Genesis A 1754a e || mīnre libban. / Ġif þē ǣniġ || eorð-būendra / mid wēan g
Genesis A 2217b mōde, / þæt him Abrahame || ǣniġ ne wearþ / þurh ġe·bedsċip
Genesis A 2652a e iċ synne wiþ hīe, / fācna ǣniġ || ġe·fremed ġīena’. / Hi
Exodus 456b ȳða ġe·wealc, || ne ðǣr ǣniġ be·cōm / herġes tō hāme, |
Exodus 509b t ne cōm / ealles ungrundes || ǣniġ tō lāfe, / þætte sīþ hira
Daniel 669a an || andsaca ne wæs / gumena ǣniġ || oþ·þæt him God wolde /
Andreas 15b on þæt īeġ-land || ðǣr ǣniġ þā-ġīet / ell-þēodiġra |
Andreas 377b eġnas wurdon / ācol-mōde. || Ǣniġ ne wēnde / þæt hē libbende
Andreas 1439b ǣr ā·wǣġed sīe || worda ǣniġ / þe iċ þurh mīnne mūþ ||
Dream of the Rood 110a ġe·earnaþ. / ne mæġ ðǣr ǣniġ || unforht wesan / for þām wo
Dream of the Rood 117a innen. / ne ðearf ðǣr þonne ǣniġ || ān–forht wesan / þe him
Elene 159a ofer sīd weorod, / wǣre ðǣr ǣniġ || ieldra oþþe ġiengra / þe
Christ A 219a urh his cræft and meaht. / Nis ǣniġ nū || eorl under lyfte, / secg
Christ A 241a worhtes ealle. / For·þon nis ǣniġ þæs horsċ, || ne þæs hy
Christ A 291a ynnum. || Nān swelċ ne cōm / ǣniġ ōðer || ofer ealle menn, / br
Christ A 311a iðen. || Wende swīðe / þæt ǣniġ ielda || ǣfre ne% meahte / sw
Christ A 351a on þām æðelan hām. / Næs ǣniġ þā ġīet || enġel ġe·wo
Christ B 780a ·drǣdan || dēofla strǣlas / ǣniġ on eorðan || ielda cynnes, / g
Christ C 989a r biþ wundra mā / þonne hit ǣniġ on mōde || mæġe ā·þenċ
Christ C 999b ielda ġe·drēah. || Þonan ǣniġ ne mæġ, / firen-dǣdum fāh,
Christ C 1015a fæder eġesan. / For·þon nis ǣniġ wunder || hū him weorold-man
Christ C 1184b ġe·witt / of hira æðelum || ǣniġ ne cūðen, / ēndon swā þēa
Christ C 1316a || inn-ġe·þancas. / Ne þæt ǣniġ mæġ || ōðrum ġe·seċġa
Christ C 1628a t is drēamlēas hūs, / ðǣr ǣniġ ne mæġ || ōwer% losian / ċe
The Fortunes of Men 63a | mǣġ-burĝe inn, / þæs þe ǣniġ fīra mæġe || forþ% ġe·h
Guthlac A 755a on þæs twēoĝan ne ðearf / ǣniġ ofer eorðan || ielda cynnes,
Guthlac B 987b rh ǣr-ġe·wyrht, || þætte ǣniġ ne wæs / fīra cynnes || fram
Guthlac B 993b ang ġe·openaþ. || Ne mæġ ǣniġ þām / flǣsċe be·fangen ||
Guthlac B 1247b ele maniġfealdran || þonne ǣniġ mann wite / on līfe% hēr, ||
Guthlac B 1251b / þæt mē ne meahte || manna ǣniġ / be·dēaĝlian || hwæt hē d
Riddles 39 27a dum bēcneþ; / ne hafaþ hēo% ǣniġ% lim, || leofaþ efene sē·þ
Riddles 40 21a r·swīðan || seġn-berendra / ǣniġ ofer eorðan, || nemþe sē a
Riddles 40 86b der-cræfte. / Nis under mē || ǣniġ ōðer / wiht wealdendre || on
Riddles 60 3b / frum-staðole fæst; || fēa ǣniġ wæs / manna cynnes, || þæt m
Riddles 84 16a ne hīe ā·weorp[] || / []þe ǣniġ þāra [] || / []fter ne mæġ
Riddles 95 10a n; || nā ðǣr word sprecaþ / ǣniġ ofer eorðan. || Þēah nū i
The Phoenix 31a ġe·writum cȳðaþ, / þonne ǣniġ þāra beorĝa || þe hēr be
The Phoenix 138a inn, || ne swanes feðere, / ne ǣniġ þāra drēama || þe drihten
The Phoenix 357b s þe weres; || þæt ne wāt ǣniġ / manna cynnes, || būtan metod
The Phoenix 546a bryne fȳres. / Ne wēne þæs ǣniġ || ielda cynnes / þæt iċ ly
The Phoenix 581b od, / ealles ed-ġung, || ðǣr ǣniġ ne mæġ / on þām lēodsċipe
Juliana 218b ðǣr freme meteþ% || fīra ǣniġ / sōðe sibbe, || þēah þe s
Juliana 510b eorlum on eorðan. || Ne wæs ǣniġ þāra / þæt mē þus þrīst
Juliana 513a ndum, || hrīnan dorste, / næs ǣniġ þæs mōdiġ || mann ofer eo
Juliana 518b þām / āĝan mōste. || Næs ǣniġ þāra / þæt mec þus bealdl
Juliana 548b āt / þæt iċ ǣr ne sīþ || ǣniġ ne mētte  / on weorold-rīċe
The Gifts of Men 8a dra || dæl on·fōn. / Ne biþ ǣniġ þæs || earfoþ-sǣliġ / mann
The Gifts of Men 17a . || Nǣfre god dēmeþ / þæt ǣniġ eft || þæs earm ġe·weorð
The Gifts of Men 97b ȳnu. / Nis nū ofer eorðan || ǣniġ manna / mōde þæs cræftiġ,
The Seafarer 25b ġeall, / ūriġ-feðra; || ne% ǣniġ hleo-māĝa / fēa-sċeaftiġ f
Beowulf 503b on þe hē ne ūðe || þæt ǣniġ ōðer mann / ǣfre mǣrþa þo
Beowulf 510b / ealdrum nēðdon? || Ne inċ ǣniġ mann, / ne lēof ne lāþ, || b
Beowulf 534b earfoþu on ȳðum, || þonne ǣniġ ōðer mann. / Wit þæt ġe·c
Beowulf 779b hit ā mid ġe·mete || manna ǣniġ, / betliċ% and bān-fāh, || to
Beowulf 802a ċan, || þone synn-sċaðan / ǣniġ ofer eorðan || īrenna cyst,
Beowulf 1099b ārum hēolde, || þæt ðǣr ǣniġ mann / wordum ne weorcum || wǣ
Beowulf 1353b efne hē wæs māra || þonne ǣniġ mann ōðer; / þone on ġār-d
Beowulf 1356a e fæder cunnon, / hwæðer him ǣniġ wæs || ǣr ā·cenned / diernr
Beowulf 1560b tan hit wæs māre || þonne ǣniġ mann ōðer / tō beadu-lāce |
Beowulf 2007a ne% ðearf || Grendles māĝa / ǣniġ% ofer eorðan || ūht-hlem þo
Beowulf 2297b ne ūtan-weardne, || ne ðǣr ǣniġ mann / on ðǣre% wēstenne; ||
Beowulf 2493b ard, ēðel-wynn. || Næs him ǣniġ ðearf / þæt hē tō Ġiefþu
Beowulf 2731a , || ðǣr mē ġiefeþe swā / ǣniġ ierfe-weard || aefter wurde / l
Beowulf 2734b olc-cyning, / ymb·sittendra || ǣniġ þāra, / þe mec gūð-winum |
Beowulf 2772a s þæs wyrmes ðǣr / ansīen ǣniġ, || ac hine eċġ for·nam. / Þ
Beowulf 3054a e || hrīnan ne mōste / gumena ǣniġ, || nefne god selfa, / siĝora s
Beowulf 3129b nian, / lǣne liċġan; || lȳt ǣniġ mearn / þæt hīe ofostlīċe%
Judith 329b / mǣrra mādma || þonne mann ǣniġ / aseċġan mæġe || searu-þa
The Paris Psalter 100:4 2b e; / nolde iċ hira andġiet || ǣniġ habban, / þe tælnessa || tēo
The Paris Psalter 104:32 4a e; || næs þāra lēoda þā / ǣniġ untrum || ieldra ne ġingra. /
The Paris Psalter 108:12 1b a. / / # / Ne him āhwǣr wese || ǣniġ fultum, / ne his stēop-ċildum
The Paris Psalter 111:3 3b den þisse weorolde || wunaþ ǣniġ dæl. / / # / Lēoht wæs on lēo
The Paris Psalter 111:7 3b ǣcne æt·fæstan || fēonda ǣniġ, / ac hē ealle for·sihþ || ǣ
The Paris Psalter 118:134 1a spēdum gange, / þȳ læs min ǣniġ unryht || āhwǣr wealde. / / #
The Paris Psalter 124:1 3b e; / ne mæġ hine on ealdre || ǣniġ on·hrēran / þe eardfæst bi
The Paris Psalter 130:2 2b ē wunder ofer mē || wuniaþ ǣniġ. / / # / Ac iċ mid ēaþ-mēdum |
The Paris Psalter 138:15 2a drihten ġe·sċōp. / ne mæġ ǣniġ on þǣm || āwa libban; / mē
The Paris Psalter 141:4 5a ðran, || ne mē selfne ðǣr / ǣniġ mid gōde || on·ġietan wold
The Paris Psalter 142:2 2b sihþe ne biþ || sōþfæst ǣniġ / þe on þisse foldan || feorh
The Paris Psalter 146:5 3b his snytru mæġ || seċġan ǣniġ, / on þissum ealdre || ǣfre ā
The Paris Psalter 147:6 3b r andwlitan ċīeles || ðǣr ǣniġ% ne mæġ / him standan || stī
The Paris Psalter 52:3 3a ðer his meahta þā / andġiet ǣniġ || ealra hæfde, / oþþe god w
The Paris Psalter 64:7 4b de / and hīe unēaðe mæġ || ǣniġ ā·ræfnan. / / # / Þēoda him
The Paris Psalter 68:22 2b æfnde; / næfde eorla þæs || ǣniġ% sorĝe; / frēfrend iċ sōhte,
The Paris Psalter 68:27 1b non, / þe þū him earfoþu || ǣniġ ġēafe, / and mē wēan ecton%
The Paris Psalter 70:18 4a || nis þē, wuldres cyning, / ǣniġ ǣfre ġe·liċ, || ēċe dri
The Paris Psalter 73:8 1b tol tācen || ūs ġe·sēoþ ǣniġ, / ne we on ǣnġe wīsan || wī
The Paris Psalter 74:4 2b ldan: / ‘Nelle ġē unryht || ǣniġ fremman / and ā·gyltan, þæt
The Paris Psalter 74:6 1b n ēastan ne cymeþ || gumena ǣniġ, / ne of west-weĝum || wera cn
The Paris Psalter 77:44 2b ahte wæter% drincan || wihta ǣniġ. / / # / Sette him heard wīte, ||
The Paris Psalter 82:4 3b ne sīe ġe·myndiġ || manna ǣniġ, / hū Israhela naman || ǣniġ
The Paris Psalter 82:4 4b ǣniġ, / hū Israhela naman || ǣniġ nemne.’ / / # / For·þon hīe
The Paris Psalter 85:7 1a olde mōde. / / # / Nis þē goda ǣniġ || on gum-rīċe / āhwǣr efne
The Paris Psalter 87:11 2a mæġ || þances ġe·hyġdum / ǣniġ wīslicu || wunder on·cnāwa
The Paris Psalter 87:12 4b n ofer-ġietelnesse% || manna ǣniġ? / / # / Iċ mē tō% þē, || ē
The Paris Psalter 88:5 2a wolcnum, || weoroda drihten, / ǣniġ anlīċ, || ne þē ǣniġ bi
The Paris Psalter 88:5 2b n, / ǣniġ anlīċ, || ne þē ǣniġ biþ / be·tweox godes bearnum
The Paris Psalter 88:20 1a ·swīðeþ. / / # / Ne mæġ him ǣniġ fācen || fēond æt-eġlan, /
The Paris Psalter 88:20 2b -eġlan, / ne unryhtes bearn || ǣniġ sċieþþan. / / # / Of his ansī
The Paris Psalter 89:13 1b s sōþ mē% cann || seċġan ǣniġ, / hū þīnes ierres || eġesa
The Paris Psalter 89:13 3b ele meaht? || Nis þæt mann ǣniġ / þe þā ā·rīman || rihte
The Paris Psalter 90:7 3b ran || and þē ne sċieðeþ ǣniġ. / / # / Hwæðere þū þæs ēa
The Paris Psalter 90:10 1a tne settest. / / # / Ne mæġ þe ǣniġ yfel || eġle weorðan, / ne he
The Paris Psalter 91:5 2b , / ne þæs andġiet hafaþ || ǣniġ dysiġra. / / # / Þonne forþ cu
The Metres of Boethius: Metre 10 41b or / of his right-ryne || rinca ǣniġ. / Hwā wāt nū þæs wīsan ||
The Metres of Boethius: Metre 10 68b æt þonne hæbbe || hæleþa ǣniġ, / guma æt þǣm ġielpe, || ġ
The Metres of Boethius: Metre 11 51a c hit is sēllicre / þæt hira ǣniġ ne mæġ || būtan ōðrum b
The Metres of Boethius: Metre 20 20a aft || efenlica þīn, / ne þe ǣniġ nīed-ðearf || næs ǣfre ġ
The Metres of Boethius: Metre 20 38a | þīn ġe·līċa, / ne hūru ǣniġ || æl-cræftiġre, / for­·Þ
The Metres of Boethius: Metre 20 70a ile-witt fæder, / þætte hira ǣniġ || ōðres ne dorste / mearce o
The Metres of Boethius: Metre 20 145a c ġe·menġed. / Ne mæġ hira ǣniġ || būtan ōðrum bēon. / Þē
The Metres of Boethius: Metre 22 4a e tō·drīfan ne mæġ / manna ǣniġ, || ne ā·mērran hūru / ǣni
The Metres of Boethius: Metre 22 5a niġ, || ne ā·mērran hūru / ǣniġ eorðliċ þinġ, || hē ǣre
The Metres of Boethius: Metre 22 43a it grōwan sċeall. / Hū mæġ ǣniġ man || andsware findan / þinga
The Metres of Boethius: Metre 22 49a ġe·rādsċipes? / Nis þēah ǣniġ man || þætte ealles swā / þ
The Metres of Boethius: Metre 25 34a e we ymbe sprecaþ, / ġif him ǣniġ þāra || of-hende wierþ, / i
The Metres of Boethius: Metre 26 69b þæt him ne meahte || manna ǣniġ / þeġna% sīnra || ðǣr mid
The Metres of Boethius: Metre 26 90b ufode. / Nolde þāra ōðra || ǣniġ on·bītan / mennisċes metes,
The Metres of Boethius: Metre 26 101b æġ / mōd on·wendan || manna ǣniġ / mid drȳ-cræftum, || þēah
The Metres of Boethius: Metre 27 14a | abīþ on wāðe; / nille hē ǣniġ swæþ || ǣfre for·lǣtan /
The Metres of Boethius: Metre 28 76a rm·liċ þinċ. / Ac ġif hira ǣniġ || ǣfre weorðeþ / tō þon f
The Metres of Boethius: Metre 7 5a || þæt on hēane munt / manna ǣniġ || mihte ā·settan / healle hr
The Metres of Boethius: Metre 7 9b īerdes þū ǣfre || þætte ǣniġ mann / on sand-beorĝas || sett
Metrical Psalm 91:5 2b / ne þæs andġiet hæfæd || ǣniġ dysiġre.
Solomon and Saturn 11b þā foldan ne mæġ || fīra ǣniġ, / þone mearc-stede, || man ġe
Solomon and Saturn 68b ine on ðǣre foldan || fīra ǣniġ / eorðan cynnes, || ǣr·þon
Solomon and Saturn 271b nne on þisse foldan || fīra ǣniġ / eorðan cynnes, || þāra þe
The Judgment Day II 170a and slītaþ. / Ne mæġ ðǣr ǣniġ mann || be āgnum% ġe·wyrht
The Judgment Day II 220a oht || lȳtel spearca / earmum ǣniġ, || ne ðǣr ārfæstness / ne s
The Judgment Day II 257a ġe·swenċed ield, / ne ðǣr ǣniġ ġe·swinc || ǣfre ġe·limp
A Prayer 30b þē ā·herġan || hæleþa ǣniġ; / þēah ūs ġe·samnie || ġo
A Prayer 52a | mehtiġ drihten, / swā þæt ǣniġ ne wāt || eorð-būende / þā
A Prayer 54a || dryhtnes meahta, / ne þæt ǣniġ ne wāt || engla hādes / þā
The Seasons for Fasting 89b ann sċole / hēr on eorðan || ǣniġ healdan, / þæs þe Moyses ġ
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 2a || / stolenne%. Cweþ% ǣr hē ǣniġ ōðer word cweðe: || / Bethl
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 55a | wiþ ātor-ġe·blæd, / ġif ǣniġ ātor cume% || ēastan flēo
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 56a % || ēastan flēoĝan / oþþe ǣniġ norðan || cume / oþþe ǣniġ
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 57a ǣniġ norðan || cume / oþþe ǣniġ westan || ofer wer-þēode. / C
The Battle of Maldon 70a ē æsċ-here. / Ne meahte hira ǣniġ || ōðrum derian, / būton hw
The Battle of Maldon 195b , / and manna mā || þonne hit ǣniġ mǣþ wǣre, / ġif hīe þā