A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bōc

Number of occurrences in corpus: 4

The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 11b e full·gāþ, || swā þēos bōc saĝaþ. / Mē ā·wrītan hēt
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 16b sē bisċop, || sē þe þās bōc be·ġeat / þe þū on þīnum
The Metrical Epilogue to MS. 41, Corpus Christi College, Cambridge 2b , rīċes weard, || þe þās bōc rǣde / and þā bredu be·fō,
The Metrical Epilogue to MS. 41, Corpus Christi College, Cambridge 5a e || wynsum cræfte / þe þās bōc ā·wrāt || bām heandum tw