A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: beġietan

Number of occurrences in corpus: 4

Andreas 480a || þīnne%, ġif iċ meahte, / be·ġietan gōdne. || Þæs þū ġiefe
The Phoenix 669a hēr || merueri, / gōd-dǣdum be·ġietan || gaudia on celo, / ðǣr we m
The Paris Psalter 121:9 3b ċe, / þæt iċ god æt him || be·ġietan mōte.
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 8a mōton. / Þæt mæġ sē mann be·ġietan, || sē þe his mōd-ġe·þan