A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bedrāf

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 746b e hearde, || and ūs on helle be·drāf, / on þæt fȳr fylde || folca
Christ and Satan 191b d grǣdġe, || þā hīe% God be·drāf / in þæt hāte hof || þǣm i
Guthlac A 597b ġe·hīende || and on hæft be·drāf / under nearone clamm, || nerġ
Riddles 29 9b þā hūðe || and tō hām be·drāf% / wreċċan ofer willan, || ġe