A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blāc

Number of occurrences in corpus: 8

Christ and Satan 40a e·wunnon || Godes andsacan. / blāc bealwes% gāst, || þæt hē
Andreas 243b of heolstre. || Heofon-candel blāc / ofer laĝu-flōdas. || Hē ð
Christ B 808b e sċulon / byrnan on bǣle; || blāc rāsetteþ / recen rēada līe
The Fortunes of Men 41a lelēas, || fēores or-wēna, / blāc on bēame || bīdeþ wyrde, / b
Guthlac B 1331a ĝum. || Sweġl hāte sċān, / blāc ofer burh-salu. || Brim-wudu
Alms-Giving 7a , || þæt hē lenġ ne mæġ / blāc byrnende || burgum sċieþþa
The Rune Poem 17a ġe·hwǣm || cūþ on fȳre, / blāc and beorhtliċ, || byrneþ of
The Rune Poem 93a cōlian, || hrūsan ċēosan / blāc tō ġe·beddan; || blǣda ġ