A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blǣda

Number of occurrences in corpus: 13

Genesis A 883a t || andswarode: / ‘Mē þā% blǣda on hand || brȳd ġe·sealde,
Genesis A 891b ītsiende / on bēam grīpe, || blǣda nāme / on trēowes telĝum, ||
Genesis A 902b , / bēam on bearwe || and þā blǣda æt’. / Þā nǣdran sċōp |
Christ and Satan 416a þǣm hālĝan trēo / beorhte blǣda; || unc þæs bitere for·ġea
Christ and Satan 482a and ġit ǣton þā / beorhtan blǣda, || swā inċ sē bealwa hēt,
Andreas 103a dum. || Þē is neorxna-wang, / blǣda beorhtost, || bold-wela fǣġ
The Paris Psalter 104:29 3a bēamas; || furður ne mihton / blǣda bringan || ne bearwa trēo. / /
The Paris Psalter 127:4 3b n, / ymb þīnne bēod ūtan || blǣda standen. / / # / Efne swā biþ
The Metres of Boethius: Metre 29 59b ond sīdne grund || sǣd and blǣda, / hærfest tō handa || hēr-b
The Rune Poem 34a ng, || hrūsan sellan / beorhte blǣda || beornum and þearfum. / ////
The Rune Poem 51a e swīceþ. / //B// beorċ biþ blǣda lēas, || bereþ efene swā
The Rune Poem 93b san / blāc tō ġe·beddan; || blǣda ġe·drēosaþ, / wynna ġe·w
The Seasons for Fasting 32b ċes ealdor / of byrġenne, || blǣda ġe·fylled, / and mid heofon-w