A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cūþ

Number of occurrences in corpus: 54

Genesis A 1503b ġde, / cyninge engla. || Huru cūþ dyde / nerġend ūser, || þā
Genesis A 1851b inges þeġnum. || Hīe þæt cūþ dydon / hira folc-frēan || þ
Genesis A 2710b ēas. || Ne wæs mē on mōde cūþ, / hwæðer on þissum folce ||
Genesis A 2815b an þīnne. || Þæt is wīde cūþ / burh-sittendum. || Iċ þē b
Exodus 191b dere, / cyningas on corðre. || Cūþ oft ġe·bād / horn on hēape
Daniel 196b iġne%. / Cnihtas cyne-gōde || cūþ ġe·dydon, / þæt hīe him þ
Daniel 481a stum || þe his hield curon. / Cūþ is þæt mē Daniel || dīeĝ
Christ and Satan 256b hām, / cyning of ċeastre. || Cūþ is wīde / þæt wræc-lāstas
Christ and Satan 582b -ġeard. || Þæt is maniĝum cūþ / þæt hē ana is || ealra ġe
Andreas 380b ēol ġe·sōhte. || Næs him cūþ þā-ġīet / hwā þām sǣ-fl
Andreas 527a ·sīene, || sōð or-ġiete, / cūþ on·cnāwen, || þæt þū ci
Andreas 682b līċe. || Þæt is duĝuþum cūþ / hwonan þām ord-fruman || æ
Andreas 1562b grimm. || Þæt is hēr% swā cūþ, / is hit miċele sēlre, || þ
Elene 42a n. || Þǣr wearþ Hūna cyme / cūþ ċeaster-warum. || Þā sē c
Elene 753a | hē þæt word ġe·cwæþ: / 'Cūþ þæt ġe·wierðeþ || þæt
Christ A 95a || For·þon þæt mannum nis / cūþ ġe·rȳne, || ac Crīst on·
Christ A 185b ·wiðere? || Is þæt wīde cūþ / þæt iċ of þǣm torhtan ||
Christ B 715a || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Cūþ þæt ġe·weorðeþ, || þæ
Christ C 1049b rne, || ac ðǣr biþ drihtne cūþ / on þām miċelan dæġe, ||
Maxims I 197b āin, þone cwealm nerede; || cūþ wæs wīde siþþan, / þæt ē
Guthlac B 819a landes wynne. / Þæt is wīde cūþ || wera cnēorissum, / folcum
Deor 19b burg; || þæt wæs maniĝum cūþ. / Þæs ofer·ēode, || þisses
Riddles 29 8a wealles hrōf, / sēo is eallum cūþ || eorð-būendum, / ā·hredde
Riddles 33 11b iden, || swā þæt is ieldum cūþ, / fīrum on folce, || þæt sē
The Judgment Day I 44b eorolde || and sē biþ wīde cūþ. / Ne tȳtaþ hēr tungol, || ac
The Judgment Day I 114b n·cweþ nū þisne cwide; || cūþ sċeall ġe·weorðan / þæt i
Riddles 73 22b wiġeþ / cræfte on hæfte. || Cūþ is wīde / þæt iċ þrīstra%
Riddles 95 1b eom inn-drihten || and eorlum cūþ, / and ræste oft; || rīċum an
Beowulf 150b , / ielda bearnum, || undierne cūþ, / ġieddum ġōmre, || þætte
Beowulf 410b īnre ēðel-turf || undierne cūþ; / seċġaþ sǣ-līðend || þ
Beowulf 705b n ānum. || Þæt wæs ieldum cūþ / þæt hīe ne mōste, || þā
Beowulf 2135b æs wielmes, || þe is wīde cūþ, / grimne% gryrelicne || grund-h
Beowulf 2178a Eċġ·þēowes, / guma gūþum cūþ, || gōdum dǣdum, / drēah aeft
Beowulf 2923b te ne wēne, || ac wæs wīde cūþ / þætte Angen·þēow || eald
The Paris Psalter 138:15 6b te swīðe / on cnēo-rissum || cūþ ġe·strangod%. / / # / Ġif iċ
The Paris Psalter 144:9 4a r ūs mǣre weorc / eall ieldum cūþ || āwa tō fēore. / / # / Andet
The Paris Psalter 144:12 1a ċes þīnes. / / # / þæt þū cūþ ġe·dydest || ofer cnēo-ris
The Paris Psalter 54:12 2b on ān-mēde || and ǣġhwæs cūþ / lāttēow lustum; || and wit
The Paris Psalter 59:7 1b an. / / # / Cyning is mē || Iuda cūþ; / is mē Moab || mīnes hyhtes
The Paris Psalter 72:9 1b on: || ‘Hū% weorðeþ þis cūþ gode / oþþe þēos ġe·witne
The Paris Psalter 75:1 1a Psalm 75 / / # / God wæs ġāra cūþ || mid Iūdēum, / and his æð
The Paris Psalter 77:3 1b lle% þā we on·cnēowon, || cūþ on·ġēaton, / and ūre fæder
The Paris Psalter 77:43 3b on Campotaneos; || þæt wæs cūþ werum. / / # / Þǣr hē wæter-s
The Paris Psalter 94:9 5b orne, / ðǣr hīe cunnodon, || cūþ on·ġēaton / and min selfes w
The Metres of Boethius: Metre 26 11b les wēold / Crēca rīċes. || Cūþ wæs wīde / þæt on þā tīd
The Metres of Boethius: Metre 26 42b hierde, / hira cyne-cynnes%. || Cūþ is wīde / þæt on þā tīde
The Metres of Boethius: Metre 26 60b m āne tō / ċēole liðan. || Cūþ wæs sōna / ealre ðǣre mani
The Metres of Boethius: Metre 31 6a ġ-wlitas || maniġra cynna% / cūþ and uncūþ. || Crēopaþ and
The Metres of Boethius: Metre 9 5b ġe·wēd || wæs full wīde cūþ, / unryht-hǣmed, || ār-lēasta
Metrical Psalm 94:9 5b eorne / ðǣr hīe cunnodon || cūþ on·ġēaton / and min selfes
The Rune Poem 16b n biþ cwicera ġe·hwǣm || cūþ on fȳre, / blāc and beorhtli
Solomon and Saturn 7b llende Wulf, || wer-þēodum% cūþ / Filistina, || frēond Nebrond
The Menologium 29b cum. || Swelċe ēac is wīde cūþ / ymb [III] and twā || þēodu
The Battle of Finnsburh 25a ġena lēod, / wreċċa% wīde cūþ; || fela iċ wēana% ġe·bād