A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēop

Number of occurrences in corpus: 39

Genesis A 40a wīte-hūs || wræcna bīdan, / dēop, drēama lēas, || drihten ūr
Genesis A 105a || ac þēs wīda grund / stōd dēop and dimm, || drihtne fremde, /
Genesis B 832b n, || nǣre hē firenum þæs dēop, / mere-strēam þæs miċel, ||
Genesis A 1331a e þū ferĝan sċealt / ġond dēop wæter || dæġ-rīmes worn / o
Genesis A 1398a d nerede. || Fīftīena stōd / dēop ofer dūnum || sē% drenċe-f
Genesis A 1453a dunga || hwæðer fāmiġ sǣ / dēop þā ġīeta || dæl ǣniġne
Genesis A 2876b , / dæġes þriddan up || ofer dēop wæter / ord ā·rǣmde. || Þ
Exodus 281b grēne tācne || gārseċġes dēop. / Ȳþ up færeþ, || ofstum wy
Exodus 315b ġ God / þæs dæġ-weorces || dēop lēan for·ġeald, / siþþan h
Exodus 507b wearþ / þæs dæġ-weorces || dēop lēan ġe·sċōd, / for­·þ
Exodus 519a gen wer, || hālġe sprǣċe, / dēop ǣrende. || Dæġ-word% nemna
Christ and Satan 343b rēamum be·dǣlde. || Heofon dēop ġe·hyġd, / þā hēo on heof
Christ and Satan 28a ndum ā·metene / hū hēah and dēop || hell inneweard sīe, / grimm
Andreas 190b ġ iċ, drihten min, || ofer dēop ġe·lād / fore ġe·fremman |
Elene 751b ottor searu-þancum, || (sefa dēop% ġe·wōd, / wīsdōmes ġe·wi
Christ B 856a orold, || windġe holmas / ofer dēop ġe·lād. || Wæs sē drohta
Christ C 930a hēapum ġe·nēahhe. / Dyneþ dēop ġe·sċeaft || and fore drih
Maxims I 78a eġle hāt, || sund unstille. / Dēop dēada wæġ || dierne biþ l
The Order of the World 83b cūðe, / dæġ wiþ nihte, || dēop wiþ hēan, / lyft wiþ laĝu-s
The Riming Poem 45b s dīere. || Sċrīðeþ nū dēop on fēore% / brand-hord ġe·bl
Guthlac B 1292a oþ·þæt ēastan cōm / ofer dēop ġe·lād || dæġ-red-wōma,
Riddles 22 6b undodon, || ac wæs flōd tō dēop, / atol ȳða ġe·þræc, || ō
Riddles 6 10a , || þonne iċ eft hira / ofer dēop ġe·drēah || drohtaþ bēte
Azarias 102a -þēoda || weardum healdaþ. / Dēop dryhtnes be·bod || druĝon h
Azarias 124a hāliġne drihten, / dōmlīċe dēop wæter; || and dryhtnes be·b
Azarias 168b d þā for ðǣre duĝuþe || dēop ǣrende, / hāliġra ġe·hyld,
Riddles 93 11a , || hwīlum eft ġe·wāt / on dēop dalu || duĝuþe sēċan / stra
Juliana 431b þū ġe·dyrstiġ || þurh dēop ġe·hyġd / wurde þus wīġ-
Beowulf 509b don / and for dol-ġielpe || on dēop wæter / ealdrum nēðdon? || N
Beowulf 1904a e·wāt him on naca% / drēfan dēop wæter, || Dena land of·ġea
Beowulf 2549a h / unbyrnende || ǣnġe hwīle / dēop ġe·dīeġan || for dracan l
The Paris Psalter 68:16 3b for·swelġe || sǣ-ġrundes% dēop / ne mē sē sēaþ || sūpe mi
The Paris Psalter 93:11 6a e sēaþ || þǣm firenfullan / dēop ā·dolfen || deorc and þīe
Metrical Psalm 93:11 6a sēoþ || þǣm firenfullen / dēop ā·dolfen || deorc and þīe
The Battle of Brunanburh 55a lāf, || on Dinġes mere / ofer dēop wæter || Dyflin sēċan, / eft
Solomon and Saturn 19b Dol biþ sē þe gæþ || on dēop wæter, / sē þe sund nafaþ |
Solomon and Saturn 43b a / dæġes and nihtes || þurh dēop ġe·sċeaft; / ġōmrende gās
Solomon and Saturn 189a nd weorold-rīċe, / drēoĝeþ dēop ġe·sċeaft? || Ne mōt on d
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 17b stum / þurh dryhtnes ġiefe || dēop and stille. / Sume hine lǣtaþ