A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dūne

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis A 2596b æt hīe be hliðe || hēare dūne / eorð-sċræf fundon. || Þǣ
Genesis A 2854b ū ġe·stīĝest || stēape dūne, / hrinġ þæs hēan landes, ||
Genesis A 2878b er / ġe·seah hlīfian || hêa dūne / swā him sæġde ǣr || sweġ
Genesis A 2897b ā stīþ-hyġdiġ || stēape dūne / up mid his eaforan, || swā h
Christ and Satan 4a beorh ā·stāh, / ā·sette on dūne || drihten hǣlend: / ‘Loca n
Elene 279a || stīþ-hyċġende% / on þā dūne up || þe drihten ǣr / ā·han
Christ B 717a tielleþ, / ġe·hlēapeþ hēa dūne, || hyllas and cnollas / be·wr
Riddles 15 21b / on dēaĝolne% weġ || þurh dūne% þȳrel / swǣse and ġe·sibbe
Judith 290a -mōde / wurpon hira wǣpen of dūne, || ġe·witon him wēriġ-fer
The Metres of Boethius: Metre 1 80b owol ā·streaht || niðer of dūne / fēoll on þā flōre, || fel
The Metres of Boethius: Metre 19 10b ġē nū ne settan || on sume dūne / fisċ-nett ēowru, || þonne
The Metres of Boethius: Metre 20 167b ēah efen-ēðe || up and of dūne / tō feallanne || foldan þiss
The Metres of Boethius: Metre 31 13b en tō hrūsan, || hnipaþ of dūne, / on weorold wlīteþ, || wilna
Solomon and Saturn 252b du; || for·lēt hine þā of dūne ġe·hrēosan, / ā·fielde hin
Maxims II 30b eald and eġesfull. || Ēa of dūne sċeall / flōd-græġ fēran.