A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fȳre

Number of occurrences in corpus: 40

Genesis A 43a le ġe·innod, / ġeond·fōlen fȳre || and fǣr-ċiele, / rēċe an
Genesis B 322a n þā ōðre fīend on þǣm fȳre, || þe ǣr swa fela hæfdon /
Genesis B 330b / wǣron% þā be·feallene || fȳre tō botme / on þā hātan hell
Genesis B 361b ē ūs hæfþ be·fælled% || fȳre tō botme, / helle ðǣre hāta
Genesis B 437a e hēr inne maĝon / on þissum fȳre forþ || fremena ġe·winnan.
Genesis B 487b þonne landa || sweartost on fȳre. / Sċolde fēondum þēowian, |
Genesis A 2508a Gōmorra || sweartan līeġe, / fȳre ġe·sellan || and þās folc
Genesis A 2523b n. / Ġif ġit þæt fæsten || fȳre willaþ / stēape for·standan,
Genesis A 2907b unu cwellan / folmum sīnum, || fȳre sċenċan% / mǣġes drēore. |
Daniel 350a ra cyst, / swelċ wæs on þǣm fȳre || frêan meahtum / hālĝum t
Daniel 437a wrōht on hræġle, / nē feax fȳre be·swǣled, || ac hīe on fr
Christ and Satan 79a | þonne hē sprecan on·gann / fȳre and ātre%; || ne% biþ swel
Christ and Satan 96a ten%. || Is þēs% atola hām / fȳre% on·ǣled. || Iċ eom fāh wi
Christ and Satan 324a ēðan, || fæste ġe·bunden / fȳre and līeġe. || Þæt wæs f
Riddles 12 11a wiermeþ hwīlum / fæġere tō fȳre; || mē on fæðme sticaþ / hy
Riddles 3 43b sċeafte / fūs ofer folcum || fȳre swǣtaþ, / blācan līeġe ||
Riddles 30a 3b samnod, / fūs forþ-weġes, || fȳre ġe·bisiĝod, / bearu blōwend
Azarias 65a es hwīle. / Sē wæs on þām fȳre || for frēan meahtum / hālĝu
Azarias 186a hīerdon, / ac ēodon of þām fȳre, || feorh unwemme, / wuldre ġe
Riddles 30b and 60 3b od, || / fūs forþ-weġes, || fȳre ġe·mylted, / bear[] blōwende
Riddles 83 4a d / []wera || līfe be·wunden, / fȳre ġe·fǣlsod%. || Nū mē fā
The Phoenix 531b ūtan, / þæt hit fǣringa || fȳre byrneþ, / for·sweleþ under s
Juliana 591b e hræġl, / ne feax ne fell || fȳre ġe·mǣled, / ne līċ ne lið
Beowulf 2274a -draca, || nihtes flēoġeþ / fȳre be·fangen; || hine fold-būe
Beowulf 2309a n wolde, || ac mid bǣle for, / fȳre ġe·fȳsed. || Wæs sē frum
Beowulf 2595a n stefne; || nearu þrōwode, / fȳre be·fangen, || sē þe ǣr fo
The Paris Psalter 117:12 3b ēac / þornas þyrre || þicce fȳre, / ðǣr mē nama dryhtnes || n
The Paris Psalter 139:10 2a res glēde, / and þū hīe mid fȳre || fācnes ġe·hnǣġest, / þ
The Paris Psalter 57:7 2a | ġif hit biþ wearmum nēah / fȳre ġe·fæstnod, || swā hēo f
The Paris Psalter 65:9 1b # / Ūre costade god || clǣne fȳre / sōðe dōme, || swā man seo
The Paris Psalter 65:9 3b ā·sēoðeþ || swīðe mid fȳre. / / # / Þū ūs on grame swelċe
The Paris Psalter 67:2 2a ene ġe·tīeriaþ; / swā fram fȳre weax || flōweþ and milteþ,
The Paris Psalter 73:6 1b þæt þīn fæġere hūs || fȳre for·bærndan / and on eorþ-st
The Paris Psalter 77:48 2b lum, / and hira ǣhta || ealle fȳre. / / # / Hē ǣ·byliġðe% on hī
The Paris Psalter 78:5 4b īn ierre / on þīnum folce || fȳre hātre. / / # / A·ġēot ierre
The Metres of Boethius: Metre 20 111a ġif þū, cyning engla, / wiþ fȳre hwæthwuĝu || foldan and la
The Metres of Boethius: Metre 20 148b sra ġe·hwǣm || wuniaþ on fȳre, / þēah hīe sindon% || sweoto
The Metres of Boethius: Metre 24 12a Meahtes ēac faran / ofer þǣm fȳre || þe fela ġēara / for lange
The Rune Poem 16b wicera ġe·hwǣm || cūþ on fȳre, / blāc and beorhtliċ, || byrn
The Judgment Day II 166b æt rēðe flōd || ræsċeþ fȳre / and biterlīċe || bærnþ þ