A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forlǣtan

Number of occurrences in corpus: 14

Genesis B 632b þæs dēofles searu || dōm for·lǣtan, / hīerran hyldu, || heofon-rī
Genesis B 753a heofon-rīċe% sċulon / lēode for·lǣtan || and on þæt līeġ tō þ
Beowulf 792b / þone cwealm-cuman || cwicne for·lǣtan, / ne his līf-daĝas || lēoda
The Paris Psalter 118:158 1b īne ġe·witnesse || wrǣste for·lǣtan. / / # / Iċ maniġe ġe·seah ||
The Paris Psalter 93:12 3b n mā / on ealdre wile || ǣfre for·lǣtan. / / # / Hwelċ þonne ġīenā ||
The Metres of Boethius: Metre 13 33a ġe·hentan mæġ. / Nele hēo for·lǣtan || libbendes wiht, / nēata ne
The Metres of Boethius: Metre 26 72a mþum || eardes liste; / mynton for·lǣtan || lēofne hālford. / Þā on
The Metres of Boethius: Metre 27 14b le hē ǣniġ swæþ || ǣfre for·lǣtan / ǣr hē ġe·hēde || þæt h
The Metres of Boethius: Metre 5 26b lēohte ġe·lēafan, || þū for·lǣtan sċealt / īdle ofer-sǣlþa, |
The Metres of Boethius: Metre 5 28b ealt ēac yfelne eġe || ān for·lǣtan, / weorold-earfoþa, || ne mōst
Metrical Psalm 93:12 3b mā / on ealdre wile || hefre for·lǣtan.
The Creed 38b þ þæt hē nolde || nānne for·lǣtan / þe him forþ ofer þæt || f
The Battle of Maldon 2b Hēt þā hyssa hwone || hors for·lǣtan, / feorr ā·fȳsan || and forþ
The Battle of Maldon 208a ealle || ōðer twēġa, / līf for·lǣtan% || oþþe lēofne ġe·wrecan