A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gāþ

Number of occurrences in corpus: 7

Christ and Satan 616b : / ‘Ġē sind will-cuman! || Gāþ in wuldres lēoht / tō heofona
Andreas 1182b ieran, / fǣġes feorh-hord. || Gāþ framlīċe / þæt ġe· wiðer
Andreas 1332b dūfan / on fǣġes ferhþ. || Gāþ framlīċe, / þæt ġē gūþ-
Andreas 1665a irenum? || Is% him fūs hyġe / gāþ ġōmriende, || ġiehþu mǣn
The Paris Psalter 122:3 1a wēmeþ. / / # / And swā ēaĝan gāþ || earmre þēowan, / þonne h
The Paris Psalter 99:3 3a s edisċe || ealle ā·fēde; / gāþ nū on his doru, || god andet
The Battle of Maldon 93b Nū ēow is ġe·rȳmed, || gāþ recene tō ūs, / guman tō gū