A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gūðe

Number of occurrences in corpus: 43

Genesis A 2019b , / ān gāra lāf, || sē þā gūðe ġe·næs, / Abraham sēċan. |
Genesis A 2109a um || þe þe æsċa tīr / æt gūðe for·ġeaf. || Þæt is God s
Genesis A 2115a n; || ne meahton sīð-weorod / gūðe spōwan, || ac hīe God flīe
Exodus 325a ange þolian, / þonne hīe tō gūðe || gār-wudu rǣrdon / þēoda
Andreas 234a || nealles hild-lata, / ġearu, gūðe fram, || tō godes campe. / Ġe
Andreas 1330a þē hnǣġen, / ġiengran æt gūðe. || Lǣtaþ gāres ord, / earh
Andreas 1349b tō. / ðǣr þū ġeġnunga || gūðe findest, / frecne feohtan, ||
Andreas 1354b ǣran; / ǣr þū ġeġnunga || gūðe fremme, / wīġes wōman, || we
Elene 23a ron hwate weras, / ġearwe tō gūðe. || Gāras līexton, / wriðene
Christ B 674a m% wīġes spēd / ġiefeþ æt gūðe, || þonne gār-ġe·trum / ofer
The Fortunes of Men 68b mum ġuĝuþe glæd, || sumum gūðe blǣd, / ġe·wealdenne wīġ-p
Riddles 20 19b re, / ġif mē gramra hwelċ || gūðe ġe·nǣġeþ; / ne weorðeþ s
Riddles 20 25a d, || ġif iċ frēan hīere, / gūðe fremme, || swā iċ ġīen dy
Juliana 393a e meahte || mæġenes cræfte / gūðe wiþ·gangan. || ac iċ ġōm
Juliana 397a beorman mīne, / ā·gǣlan æt gūðe. || Þēah hē godes hwæt / on
Beowulf 438a dne sċield, / ġeolo-rand tō gūðe, || ac iċ mid grāpe sċeall /
Beowulf 483a ele || bīdan woldon / Grendles gūðe || mid gryrum eċġa. / Þonne
Beowulf 527a a || ġe·hwǣr dohte, / grimre gūðe, || ġif þū Grendles dearst /
Beowulf 603a þ and ellen || unġāra nū, / gūðe ġe·bēodan. || Gæþ eft s
Beowulf 630b þēon, / and þā ġieddode || gūðe ġe·fȳsed; / Bēo·wulf maðe
Beowulf 1472a m swā, / siþþan hē hine tō gūðe || ġe·ġiered hæfde. / Bēow
Beowulf 1535a eall man dôn, / þonne hē æt gūðe || ġe·ġan þenċeþ / lang-s
Beowulf 1997a -Dene || selfe ġe·weorðan / gūðe wiþ Grendel. || Gode-iċ þa
Beowulf 2353a ecg, || sele fǣlsode / and æt gūðe for·grāp || Grendles mǣĝu
Beowulf 2356b h, / siþþan Ġēata cyning || gūðe rǣsum, / frēa-wine folca || F
Beowulf 2491a e hē mē sealde, / ġeald æt gūðe, || swā mē ġiefeþe wæs, / l
Beowulf 2626b / ġungan cempan, || þæt hē gūðe rǣs / mid his frēo-drihtne ||
Beowulf 2878a lȳtle meahte / æt-ġiefan æt gūðe || and on·gann swā-þēah / o
Judith 123a fore-mǣrne blǣd / Iudith æt gūðe, || swā hire god ūðe, / sweġ
Judith 305a ēaron. || Sċēotend wǣron / gūðe ġe·ġremede, || guman Ebrei
The Metres of Boethius: Metre 1 9b tyhted / Gota ġielpes full, || gūðe ġe·lysted, / folc-ġe·winnes
The Metres of Boethius: Metre 1 23a wīġe for·standan / Gotan mid gūðe; || ġō-manna ġe·strēon / se
The Battle of Brunanburh 44a um for·grunden%, / ġungne æt gūðe. || Ġielpan ne þorfte / beorn
Solomon and Saturn 117a // L || and sē ierra //C// C / gūðe be·ġyrdaþ || (ġeap stæf
Solomon and Saturn 2a Wāt iċ þæt wǣron Caldeas / gūðe þæs ġielpne || and þæs g
The Battle of Finnsburh 31a þelu dynede), / oþ æt ðǣre gūðe || Gārulf ġe·crang, / ealra
The Battle of Maldon 13a ann þā forþ beran / gār tō gūðe. || Hē hæfde gōd ġe·þanc
The Battle of Maldon 94a þ recene tō ūs, / guman tō gūðe; || god ana wāt / hwā ðǣre w
The Battle of Maldon 187a est on flēame, / Godrīċ fram gūðe || and þone gōdan for·lēt
The Battle of Maldon 192b / God·wine and God·wīġ, || gūðe ne ġīemdon, / ac wendon fram
The Battle of Maldon 285b ryre-lēoða sum. || Þā æt gūðe slōh / Offa þone sǣ-lidan, |
The Battle of Maldon 296a bræc. || Brīm-menn wōdon, / gūðe ġe·ġremede; || gār oft þ
The Battle of Maldon 321a ealle bielde, / God·rīċ tō gūðe. || Oft hē gār for·lēt, / w