A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hæfdon

Number of occurrences in corpus: 92

Genesis A 12b es bearnum, / gasta weardum. || Hæfdon glēam and drēam, / and hira o
Genesis A 25b b-lufan / Godes ā·hwurfon. || Hæfdon ġielp miċel / þæt hīe wiþ
Genesis A 45b hof / weaxan wīte-brōĝan. || Hæfdon hīe wrōht-ġe·tīeme / grymm
Genesis A 96b ielp-sċaðan || of·ġiefen hæfdon, / hēah on heofonum. || For·þ
Genesis B 322b m fȳre, || þe ǣr swa fela hæfdon / ġe·winnes wiþ hira wealden
Genesis B 329b l-wealdan% / word weorðian, || hæfdon wīte miċel, / wǣron% þā be
Genesis B 335a īend on·ġēaton / þæt hīe hæfdon ġe·wrixled || wīta un·rī
Genesis B 411b e / ġe·sǣlġe sǣton || and hæfdon ūre setla ġe·weald, / þonne
Genesis B 698b ġe·bod Godes || for·brocen hæfdon, / þā hē for·lǣrde || mid l
Genesis B 782b ll-gangan, || þā hīe Godes hæfdon / bodsċipe ā·brocen. || Bār
Genesis B 846b mid þȳ wealde, || wǣda ne hæfdon; / ac hīe on ġe·bēd fēollon
Genesis A 1890b . / Wunodon on þǣm wīcum, || hæfdon wilna ġe·nyht / Abraham and L
Genesis A 1987b folc-ġe·trume || ġe·faren hæfdon / sīd tō·samne || sūðan an
Genesis A 2052a here-wīcum nēah / ġe·faren hæfdon. || Þā hē his frum-gāran, /
Exodus 64b n hīe fēondum || oþ·faren hæfdon, / ymb·wīċian || weorodes bea
Exodus 197a lum; || þider wǣron fūse. / Hæfdon hīe ġe·mynted || tō þǣm
Exodus 238b him bealu-benne || ġe·biden hæfdon / ofer linde lǣriġ, || līċ-
Exodus 319a ċu, || cnēow-māĝa blǣd. / Hæfdon him tō seġne, || þā hīe
Exodus 570b on% || þā hīe oþ·lǣded hæfdon / feorh of fēonda dōme, || þ
Daniel 56a yriġ. / Israela ēðel-weardas / hæfdon% lufan, līf-welan, || þenden
Daniel 63b urga ġe·hwone || ā·brocen hæfdon, / þāra þe þǣm folce || tō
Daniel 453b -fēondum, || þæt hīe āre hæfdon. / Wæs hira blǣd in Babilone,
Daniel 462b -gryre fȳres, || ofer·faren hæfdon. / Wielm þurh·wōdon, || swā
Daniel 750b on, / þā ǣr Israela || in ǣ hæfdon / æt Godes earce, || oþ·þæ
Christ and Satan 44b for drihtne ġō || drēamas hæfdon, / sang on sweġele || sēlrum t
Christ and Satan 68b rde, / drēamum be·dǣlde%. || Hæfdon dryhtnes lēoht% / for ofer-hy
Christ and Satan 70a yġdum || ufan% for·lǣten%, / hæfdon him tō hyhte || helle flōra
Christ and Satan 150b ne þe we ġō in heofonum || hæfdon ǣror / wlite and weorðmynd. |
Christ and Satan 225b ull strang wamm and wītu; || hæfdon wuldor-cyning / for ofer-hyġdu
Christ and Satan 328b ēo oft fæġerne || folĝaþ hæfdon / uppe mid englum. || Wǣron þ
Christ and Satan 483b a hēt, / hand-þeġn helle. || Hæfdon for·þon hātne grund, / þæs
Christ and Satan 525b -samne / ealle tō Galileam; || hæfdon gāstes blēd, / on·ġēaton%
Christ and Satan 39a tolan || ēaĝum ġe·sāwon. / Hæfdon ġe·wunnon || Godes andsacan
Andreas 134a mearce || fēores be·rǣdan. / Hæfdon hīe on rūne || and on rīm-
Andreas 149b hit wæl-wulfas || ā·writen hæfdon / þæt hīe bān-hringas || ā
Andreas 785b e god meahtum || on·ġieten hæfdon. / Ġe·wāt hē þā fēran, ||
Andreas 1131b wolde, / ealdres ġe·unnan. || Hæfdon ǣĝlǣċan / sæċċe ġe·sō
Dream of the Rood 16b ġiered mid golde; || ġimmas hæfdon / be·wriġene weorð·līċe |
Dream of the Rood 52b þearle þenian. || þīestru hæfdon / be·wriġen mid wolcnum || we
Elene 49a || þēah hīe weorod lǣsse / hæfdon tō hilde || þonne% Hūna cy
Elene 155b rn-ġe·writu || ġe·friġen hæfdon, / hēoldon hyġe-þancum || hæ
Elene 249b r laĝu-fæsten || ġe·liden hæfdon / on Crēca land. || Ċēolas l
Elene 369b ē þām rihte || wiþ·roten hæfdon, / on·sċunodon þone sċīran
Elene 381b urh mōd-ġe·mynd || mǣste hæfdon, / on sefan snytru. || Hēo tō
Elene 415b on þām folce || ġe·fremed hæfdon / wiþ þām cāsere, || þe hi
Elene 431b e / oþ þā niĝoþan tīd, || hæfdon nīewne ġe·fēan / mǣrþum
Elene 559b mid siġe-cwēn || ā·seted% hæfdon / on Crēca land. || Hīe sē c
Christ B 641a || þām þe deorc ġe·witt / hæfdon on hreðre, || heortan stǣnn
Christ B 857b on we tō lande || ġe·liden hæfdon / ofer hrēone hryċġ. || Þā
Guthlac A 422b lǣdes hræðe || ġe·brocen hæfdon / þe him ā·līefed wæs || l
Guthlac A 426b tō tēonan || þurh·toĝen hæfdon. / Lǣddon hine þā of lyfte ||
Riddles 13 3a or || and hira sweostor mid; / hæfdon feorh cwicu. || Fell hangodon
Riddles 22 3a -stæðe || wiċġum rīdan; / hæfdon [XI] || ēorod-mæċġas / frī
Azarias 171a ġeare wiste, / þæt we [III] hæfdon, || þēoda wīsa%, / ġunge cni
The Phoenix 408b / ā·ġeald aefter ġylte. || Hæfdon godes ierre, / bitere bealu-sor
Juliana 677b hīe tō lande || ġe·liden hæfdon, / þurh þearliċ þrēa. || Þ
Beowulf 117b ter bēor-þeġe || ġe·būn hæfdon. / Fand þā ðǣr inne || æðe
Beowulf 539a and þæt ġe·æfndon swā. / Hæfdon sweord nacod, || þā wit on
Beowulf 562b e ðǣre fylle || ġe·fêan hæfdon, / mān-for·dǣdlan, || þæt h
Beowulf 694a hē ā·fēded wæs; / ac hīe hæfdon ġe·frugnen || þæt hīe ǣ
Beowulf 883a hwǣm || nīed-ġe·steallan; / hæfdon eall-fela || etona cynnes / swe
Beowulf 2104b d we tō simble || ġe·seten hæfdon. / Þǣr wæs ġiedd and glēo.
Beowulf 2381a sōhton, || suna Ōht·heres; / hæfdon hīe for·healden || helm Sċ
Beowulf 2630b īe tō·gædere || ġe·gān hæfdon. / Wīġ·lāf maðelode, || wor
Beowulf 2707b ne þā bēġen || ā·broten hæfdon, / sib-æðelingas. || Swelċ s
Beowulf 3165b -hyġdġe menn || ġe·numen hæfdon, / for·lēton eorla ġe·strēo
Judith 140b hīe glæd-mōde || ġe·gān hæfdon / tō þǣm weall-ġeate. || W
Judith 219b nder gūð-fanum || ġe·gān hæfdon / tō þǣm fyrd-wīcum. || Hī
Judith 318b e helmas, / dīere māðmas. || Hæfdon dōmlīċe / on þǣm folc-sted
The Paris Psalter 101:12 2b cas / ambiht-mæċġas || ealle hæfdon, / for·þon þe% þū stīðlī
The Paris Psalter 104:15 5a e; || ðǣr hine grame ǣrest / hæfdon tō hæfte, || oþ·þæt hin
The Paris Psalter 105:25 2b hīe wiðer-cwide || wæteres hæfdon; / ðǣr Moyses wearþ || mæġe
The Paris Psalter 106:10 3b elċe / þæs% hīehstan him || hæfdon on bismer. / / # / Hira heorte w
The Paris Psalter 110:6 5b d his þone hālĝan naman || hæfdon mid eġesan. / / # / Þæt biþ s
The Paris Psalter 113:2 3a hluton || hālġes siþþan; / hæfdon ealdor-dōm || ofer Israhelas
The Paris Psalter 113:4 1a anen || gengde on hinder. / / # / Hæfdon ðǣr beorĝas || blīðe sǣ
The Paris Psalter 113:21 6b e þā þe on þē || eġesan hæfdon, / miċele and mǣte || ofer mid
The Paris Psalter 128:3 5b tō Sione hete || swīðost hæfdon. / / # / Wesen hīe hyġe || hēr
The Paris Psalter 77:9 1b īe glēawne hiht || tō gode hæfdon, / and his weorð·licu || weorc
The Paris Psalter 77:13 1b od-dǣda || hīe for·ġieten hæfdon, / and þāra wundra, || þe hē
The Paris Psalter 77:25 6b n mann-cynn, / and hwǣtenne || hæfdon tō ġe·nihte. / / # / And ā·w
The Paris Psalter 77:30 1b t hīe on mūðe || hira mete hæfdon, / þā him on be·cōm || ierre
The Paris Psalter 77:36 2b e on ġe·witnesse || wīsne hæfdon, / on hira fyrhþe || fæstne ġ
The Paris Psalter 77:42 1a ·bulĝan. / / # / Nā ġe·mynd hæfdon, || hū his sēo miċele hand /
The Paris Psalter 77:45 3a e ǣton ēac || yfele toscan; / hæfdon hīe eallinga || ūt ā·worp
The Paris Psalter 77:46 3b n, / and hira gram ġe·winn || hæfdon gærs-hoppan. / / # / Hira wīn-
The Paris Psalter 82:3 3b ĝodon, / and eahtunga || ealle hæfdon, / hū hīe þīne hālĝan || h
The Metres of Boethius: Metre 1 6a īċe || ġēar-mǣlum wēox. / Hæfdon him ġe·cynde || cyningas tw
The Metres of Boethius: Metre 26 18b e þæt rīċe || ġe·ræht hæfdon, / dīere ġe·cēpte || drihten
The Metres of Boethius: Metre 26 44a tīde || þēoda ǣġhwelċ / hæfdon hira hālford || for þone h
The Metres of Boethius: Metre 26 49b de / hēton, hæleþa bearn. || Hæfdon þā mǣġþa / ǣlcne aefter
The Menologium 126b aliċ, / mǣrne martirdōm; || hæfdon maniġe ǣr / wundra ġe·worht