A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hāliġ

Number of occurrences in corpus: 174

Genesis A 97b ah on heofonum. || For·þǣm hāliġ God / under rodoras fenġ, || r
Genesis A 124b ah-cininges hǣs; || him wæs hāliġ lēoht / ofer wēstenne, || swa
Genesis A 201b and heofon-fuĝla. || Inċ is hāliġ feoh / and wilde dēor || on ġ
Genesis B 240b earf him þā tō heofonum || hāliġ drihten, / stīþ-ferhþ cyning
Genesis B 247b -cynna / þurh hand-mæġen, || hāliġ drihten, / tīene% ġe·trymede
Genesis B 251b his heandum ġe·sċeōp, || hāliġ drihten. / Ġe·sett hæfde hē
Genesis B 642b / heofon-rīċe for·ġeaf, || hāliġ drihten, / wīd-brādne welan,
Genesis A 860b īe on heolstre, || þā hīe hāliġ word / dryhtnes ġe·hīerdon,
Genesis A 946b a and wynna / hyhtfulne hām || hāliġ enġel / be frēan hǣse || fȳ
Genesis A 1290a r­·þon him breĝu sæġde, / hāliġ æt hlēoðre, || helm æl-wi
Genesis A 1396b an / hǣste hrīnan, || ac hīe hāliġ God / ferede and nerede. || Fī
Genesis A 1404b d heofona frēa, || þā hine hāliġ God / ēċe up for·lēt || ēa
Genesis A 1678b leþ mid handa. || Þā cōm hāliġ God / wera cnēo-rissa || weorc
Genesis A 1796b ġe·hāt, || þā him þurh hāliġ word / siĝora self-cyning || s
Genesis A 1953a || þenden hē eardes brēac, / hāliġ and hyġe-frōd. || Nǣfre hl
Genesis A 2389b asne hleahtor, || þā cwæþ hāliġ God: / ‘Ne wile Sarran || sō
Genesis A 2781a swǣsendum || sǣton bū tū, / hāliġ on hyġe, || and hira hīwan
Exodus 71b hātum heofon-colum. || Þǣr hāliġ God / wiþ fǣr-bryne || folc
Exodus 416a ht fæder || bearn æt-niman, / hāliġ tīber, || ac mid handa be·f
Daniel 12b God, / heofon-rīċes weard, || hāliġ drihten, / wuldres wealdend. ||
Daniel 98b hyġe-cræft hēane, || þurh hāliġ mōd, / þā sē beorn be·bēa
Daniel 280a | inn-ġe·þancum / hleoðrode hāliġ || þurh hātne līeġ, / drēa
Daniel 292b nd, / and þurh hyldu% help, || hāliġ drihten, / nū we% þeċ for þ
Daniel 340a ē þone līeġ tō·sċēaf, / hāliġ and heofon-beorht, || hātan
Daniel 402b leþa helpend, || and þeċ, hāliġ gāst, / weorðiaþ% in wuldre,
Daniel 404b ihten! / Wē þeċ herġaþ, || hāliġ drihten, / and ġe·bedum brēm
Daniel 457a iþþan hīe rodera wealdend, / hāliġ heofon-rīċes weard, || wiþ
Daniel 533a || Him wæs gāst ġe·seald, / hāliġ of heofonum, || sē his hyġe
Christ and Satan 56b eofones and eorðan, || wǣre hāliġ God, / sċieppend selfa. || Nū
Christ and Satan 81b Iċ wæs ġō in heofonum || hāliġ enġel, / drihtne dēore; || h
Christ and Satan 564a . || Þā cōm wolcna swēġ, / hāliġ of heofonum. || Mid wæs hand
Christ and Satan 585b ft. / Siteþ him on heofonum || hāliġ enġel, / wealdend mid wītĝum
Christ and Satan 591b oht, / ðǣr his% hīred nū || hāliġ eardaþ, / wunaþ in wynnum, ||
Andreas 14a tan || wunder-cræfte. / Þām hāliġ god || hlȳt ġe·tēode / ūt
Andreas 89a wordum || cōm wuldres tācen / hāliġ of heofonum, || swelċe hādr
Andreas 91a ǣr ġe·cȳðed wearþ / þæt hāliġ god || helpe ġe·fremede, / þ
Andreas 195a l þīn || ēaþ ġe·fēran, / hāliġ% of heofonum || can him holma
Andreas 243a rhtost || ofer brimu snīwan, / hāliġ of heolstre. || Heofon-candel
Andreas 461b dēah.’ / Swā hleoðrode || hāliġ cempa, / þēawum ġe·þancol.
Andreas 542b h ġē feorr || is þīn nama hāliġ, / wuldre ġe·wliteĝad || ofer
Andreas 1010a ġele || swǣsne ġe·fēran, / hāliġ hāliġne. || Hyht wæs ġe·
Andreas 1018a e. || Hīe lēoht ymb·sċān / hāliġ and heofon-torht. || Hreðer
Andreas 1144a etan. || Hine god for·stōd, / hāliġ of hīehþu, || hǣðnum folc
Andreas 1252a ōde. || Him wæs lēoht sefa / hāliġ heortan nēah, || hyġe untȳ
Andreas 1418b æt ġe·hēte || þurh þīn hāliġ word, / þā þū ūs twelfe ||
The Fates of the Apostles 53b ġe on·hierded, || þurh his hāliġ word. / Siþþan collen-ferhþ
Elene 218a e || hwǣr sē wuldres bēam, / hāliġ under hrūsan, || hȳded wǣr
Elene 187a rōd wunie || rodor-cininges, / hāliġ under hrūsan, || þe ġē hw
Elene 241b eþum tō helpe, || þæt mē hāliġ god / ġe·fielle, frēa mehti
Elene 301a unge || þīnre ġe·settest, / hāliġ and heofonliċ. || Þāra on
Elene 312a | (þām is ceruphīn% nama): / 'Hāliġ is sē hālĝa || hēah-engla
Elene 319a fes trēo || līeġene swurde / hāliġ healdan. || Heard-eċġ% cwac
Elene 404a siþþan bēacen ġe·seah%, / hāliġ under hrūsan. || Hē mid hea
Elene 446a sēo þridde wæs / ā·hafen hāliġ. || Hrǣw wæs on an-bīde / oþ
Elene 497b eþ hilde-dēor, || (him wæs hāliġ gāst / be·folen fæste, || f
Elene 537a | þāra þe sīþ oþþe ǣr / hāliġ under heofonum || ā·hafen w
Elene 648a || þurh þāra næġla cyme, / hāliġ of hīehþa. || Nū þū hrǣ
Elene 706a || and þā wīċ be·hēold / hāliġ heofonliċ gāst, || hreðer
Elene 756a m. || Biþ þæt bēacen gode / hāliġ nemned || and sē hwæt-ēadi
Christ A 379a | weorðmynda full, / hēah and hāliġ, || heofoncund þrīness, / brā
Christ A 403a eafta: / ‘Hāliġ eart þū, hāliġ, || hēah-engla breĝu%, / sōþ
Christ A 404b res frēa, || simle þū bist hāliġ, / dryhtna drihten. || Ā þīn
Christ B 653a n || meahta spēde, / hēah and hāliġ, || ofer heofona þrymm.’ / Ne
Christ B 658a īew || ofer mæġena þrymm, / hāliġ fram hrūsan, || ā·hafen wu
Christ B 760a ne. || Hē his āras þonan, / hāliġ of heahðu, || hider on·send
Christ B 789a fæðm || frēo-bearn godes, / hāliġ of hīehþu. || Huru iċ wēn
Christ C 1009b meþ, / heofon-engla cyning, || hāliġ sċīeneþ, / wuldorliċ ofer w
Christ C 1426b e bealu, || þæt þū mōste hāliġ sċīnan / ēadiġ on þām ē
Christ C 1557b hrēowe on mōde || þæt him hāliġ gǣst / losie þurh leahtras ||
Christ C 1623a ne || synna tō wīte. / Þonne hāliġ gǣst || helle be·lūceþ, / m
Guthlac A 34a | ānra ġe·hīeran, / ġif we hāliġ be·bodu || healdan willaþ; /
Guthlac A 106a um. || Hine weard% be·hēold / hāliġ of heofonum, || sē þæt hl
Guthlac A 361b s be·hōfaþ, || sē þe him hāliġ gǣst / wīsaþ on willan || an
Guthlac A 456b ū ġe·hēte || þæt þeċ hāliġ gǣst / wiþ earfoþum || ēað
Guthlac A 513b aldeþ.’ / Swā hleoðrode || hāliġ cempa; / wæs sē martire || fr
Guthlac A 545b ōdon, / ac sē hearda hyġe || hāliġ wunode, / oþ·þæt hē þā b
Guthlac A 559a mæċġas, || wuldres cempan, / hāliġ hūsel-bearn, || æt hell-dor
Guthlac A 582a weorcum || wēl ġe·cȳðed, / hāliġ on heortan. || Nū þū on he
Guthlac A 685a || þā cōm dryhtnes ār, / hāliġ of heofonum, || sē þurh hl
Guthlac A 789a und-bora, || mehtiġ drihten, / hāliġ hīerde, || heofon-rīċes we
Guthlac B 938a ǣ-bodan || ufan on·sended, / hāliġ of hīehþu. || Hreðer innan
Guthlac B 1060a dēmed wæs. / On·ġeat gǣsta hāliġ || ġōmor-mōdes / drūsendne%
Guthlac B 1088a orlēase, || lēan unhwīlen, / hāliġ on hīehþu. || Þǣr min hih
Guthlac B 1283a . || Þā cōm lēohta mǣst, / hāliġ of heofonum || hǣdre sċīna
Riddles 26 28b re, / hæleþum ġīfre || and hāliġ self.
Azarias 2a | inn-ġe·þancum / hleoðrode hāliġ || þurh hātne līeġ, / drēa
Azarias 13b end, / and þurh hyldu help, || hāliġ drihten, / nū we þeċ for þe
Azarias 56a ē þone līeġ tō·sċēaf, / hāliġ and heofon-beorht, || hātan
The Phoenix 183b er, / hlūtor heofones ġimm || hāliġ sċīeneþ, / bēoþ wolcen tō
The Phoenix 626a ġenes strengþu%, / hēah and hāliġ. || Heofonas sindon / fæġere
The Phoenix 641b spēd / hēah ofer heofonum || hāliġ wunode, / dōm unbryċe. || Þe
Juliana 241b stre be·helmod. || Hire wæs hāliġ gǣst / sīn-gāl ġe·sīþ. |
Juliana 263a ungen || and tō þē sended, / hāliġ of hīehþu. || Þē sind hea
Juliana 512a ste, || swā þū% nū-þā, / hāliġ mid heandum, || hrīnan dorst
Juliana 536a ·bryrded, || bendum fæstne, / hāliġ hǣðenne. || On·gann þā h
Juliana 560b eredon on hīehþu || and his hāliġ word%, / sæġdon sōðlīċe |
Beowulf 381b e / heaðu-rōf hæbbe. || Hine hāliġ god / for ār-stafum || ūs on
Beowulf 686b god / on swā hwæðre hand, || hāliġ drihten, / mǣrþe dēme, || sw
Beowulf 1553b mede, / here-nett hearde || and hāliġ god / ġe·wēold wīġ-siĝor;
The Paris Psalter 100:2 2b an / þurh þīn hūs middan || hāliġ ēode. / / # / Ne sette iċ mē f
The Paris Psalter 102:18 1b efnan. / / # / On heofon-hāme || hāliġ drihten / his hēah-setl || hr
The Paris Psalter 104:15 5b ō hæfte, || oþ·þæt hine hāliġ god / þurh his worda || wīsd
The Paris Psalter 104:37 2a a worda || wēl ġe·myndiġ, / hāliġ heofones weard, || þe hē hl
The Paris Psalter 105:36 1b on. / / # / Dō ūs hāle nū, || hāliġ drihten, / and ūs, sē gōda g
The Paris Psalter 107:1 1b / / # / Is min heorte ġearu, || hāliġ drihten, / ġearu is min heorte
The Paris Psalter 107:5 1b n þū eart ofer heofonas, || hāliġ drihten; / is wuldor þīn || w
The Paris Psalter 113:23 3b swelċe; / heofonas healdeþ || hāliġ drihten, / sealde þās moldan%
The Paris Psalter 117:21 3b orden is / hwamma hēaĝost; || hāliġ drihten / tō wealles wrāðe |
The Paris Psalter 118:149 2b / Ġe·hīer mīne stefne, || hāliġ drihten, / aefter þīnre ðǣr
The Paris Psalter 118:161 4b rte forht, || ðǣr iċ þīn hāliġ word / on þīnum eġesan ǣres
The Paris Psalter 118:166 2b # / Iċ þīnre hǣlu bād, || hāliġ drihten, / and þīne be·bodu
The Paris Psalter 120:5 1b ndum. / / # / Ġe·healde þē || hāliġ drihten, / and þīn mund-bora
The Paris Psalter 120:6 3b orðe, / ac þē ġe·healde || hāliġ drihten / wiþ yfela ġe·hwǣm
The Paris Psalter 125:4 1b ·hweorf ūre hæft-nīed, || hāliġ drihten, / swā sūþ-healde ||
The Paris Psalter 126:1 1b 26 / / # / Nemþe hūs timbrie || hāliġ drihten, / on īdel ġielp ||
The Paris Psalter 126:2 1b # / Nemþe ġe·healde ēac || hāliġ drihten / ċeastre mid cynnum,
The Paris Psalter 132:4 1b / For·þon hēr be·bēad || hāliġ drihten / līfes blētsunga ||
The Paris Psalter 133:3 2b e·hwelcre / ēowre handa || on hāliġ lof / and blētsiaþ || bealde
The Paris Psalter 139:6 2b / ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ drihten, / nū iċ stefne tō
The Paris Psalter 143:6 1b / A·hield þīne heofonas, || hāliġ drihten, / on·hrīn þissum mu
The Paris Psalter 144:14 2b allum his weorcum || wīs and hāliġ. / / # / A·hefeþ hāliġ god ||
The Paris Psalter 144:15 1a s and hāliġ. / / # / A·hefeþ hāliġ god || þā þe hrēosaþ ǣr
The Paris Psalter 144:18 3b on his weorcum is || wīs and hāliġ. / / # / Nēah is drihten || niþ
The Paris Psalter 144:20 1b a. / / # / Ealle ġe·healdeþ || hāliġ drihten / þe lufan wiþ hine |
The Paris Psalter 52:3 1b / Þā of heofonum be·seah || hāliġ drihten / ofer manna bearn, ||
The Paris Psalter 52:7 4b līeseþ / of hæft-nīede, || hāliġ drihten? / / # / Þonne Iacob bi
The Paris Psalter 54:1 1b / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ drihten, / ne for·seoh ǣfre |
The Paris Psalter 56:6 2b A·hefe þe ofer heofonas, || hāliġ drihten; / is wuldor þīn || w
The Paris Psalter 56:13 2b n þū eart ofer heofonas, || hāliġ drihten; / is ofer ealle || eor
The Paris Psalter 58:1 1a r: Psalm 58 / / # / A·hrede mē, hāliġ god, || hefiġes nīðes / fēo
The Paris Psalter 59:5 2a imle% hālne; / ġe·hīer mē, hāliġ god. || Hwæt, þū holdlīċ
The Paris Psalter 60:1 1a ter: Psalm 60 / / # / Ġe·hīer, hāliġ god, || hræðe mīne bēne, /
The Paris Psalter 60:4 1b þon þū ġe·hīerdest, || hāliġ drihten, / hū min ġe·bedd t
The Paris Psalter 61:7 3a in || and wynn miċel; / mē is hāliġ hiht || on hine swelċe. / / # /
The Paris Psalter 61:8 1a hine swelċe. / / # / Hyċġe him hāliġ folc || hǣlu tō drihtne; / d
The Paris Psalter 63:1 1b / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ drihten, / nū mē costunge% ||
The Paris Psalter 64:2 1b / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ drihten, / for þe sċeall ǣl
The Paris Psalter 65:12 1b dest. / / # / Iċ on þīn hus || hāliġ gange / and ðǣr tīdum þē |
The Paris Psalter 67:6 1b ten is on his stōwe || dēma hāliġ, / sē þe eardian dēþ || āne
The Paris Psalter 70:20 6b an, / Israela god, || ēċe and hāliġ. / / # / Mīne weleras ġe·fēoþ
The Paris Psalter 72:13 4b oþ·þæt iċ on his hūs || hāliġ gange / and iċ þā nīehstan
The Paris Psalter 77:23 1b / Si//an þæt ġe·hīerde || hāliġ drihten, / hē ielde þā ġīe
The Paris Psalter 77:59 1b # / Þā þæt ġe·hīerde || hāliġ drihten, / hē hīe for·hoĝod
The Paris Psalter 80:15 2b te and huneġe, || þæt him hāliġ god / sealde of stāne, || oþ
The Paris Psalter 83:4 2b ardiaþ / on þīnum hūsum, || hāliġ drihten, / and þē on weorolda
The Paris Psalter 83:7 1b / Ġe·hīer min ġe·bedd, || hāliġ drihten, / þū eart mǣre god,
The Paris Psalter 84:7 1b iċ ġe·hīere, || hwæt mē hāliġ god / on mīnum mōd-sefan || m
The Paris Psalter 85:1 1b / A·hield mē þīn ēare, || hāliġ drihten; / for·þon iċ eom w
The Paris Psalter 85:2 1b īne sāwle, || for·þon iċ hāliġ eom; / hǣl þīnne sċealc, ||
The Paris Psalter 85:11 3b an hyġe, || þæt þū eart, hāliġ god, / nemned drihten || and we
The Paris Psalter 88:4 1b n. / / # / Heofonas andettaþ, || hāliġ drihten, / hū wunder þīn ||
The Paris Psalter 88:12 2b / ā·hafen ofer hæleþas; || hāliġ sēo swīðre is, / þīnes set
The Paris Psalter 89:15 1b hweorf ūs hwæt-hweĝa%, || hāliġ drihten; / wes þīnum sċealcu
The Paris Psalter 90:9 1b ē eart sē hīehsta hiht, || hāliġ drihten; / þū mē friþ-stōl
The Paris Psalter 92:6 4a wundorliċ || wealdend ūser / hāliġ drihten || on hēahnessum. / / #
The Paris Psalter 92:8 1b ēowed. / / # / Hūse% þīnum || hāliġ ġe·dafenaþ, / drihten ūser
The Paris Psalter 95:5 2b ul; / heofonas þonne worhte || hāliġ drihten. / / # / Is on þīnre ġ
The Paris Psalter 98:3 3a m is || miċel and eġesliċ, / hāliġ on helpe || hæleþa bearnum,
The Paris Psalter 98:5 4a rþ weorðiaþ; / for·þon hē hāliġ is || hæleþa bearnum. / / # / M
The Paris Psalter 98:9 1b / Þū ġe·hīerdest hīe, || hāliġ drihten, / and him, mehtiġ god
The Paris Psalter 98:10 4a for·þon his meahte sint / and hāliġ is || heofon-rīċes weard.
The Metres of Boethius: Metre 20 46b īehste gōd. || Hwæt, þū, hāliġ fæder, / aefter þīnum willan
Metrical Psalm 92:6 4a wundorliċ || wealdend ūser / hāliġ drihten || on hēanessum.
The Rune Poem 33a na hiht, || þon God lǣteþ, / hāliġ heofones cyning, || hrūsan s
The Gloria I 13b , / hēah hyġe-frōfor% || and hāliġ gāst. / Swā wæs on fruman ||
The Lord's Prayer III 2a , || frōfres iċ þē bidde, / hāliġ drihten, || þū þe on heofo
The Creed 18a | firen æt ġiftum, / ac ðǣr hāliġ gāst || hand-ġift sealde, /
The Kentish Hymn 36b ū eart sōðlīċe || simle hāliġ, / and þū eart ana% || ēċe d
The Seasons for Fasting 127b bāt / ǣr hē on Horeb dūn || hāliġ fērde. / Uton þæt ġe·rȳne
The Seasons for Fasting 134b ēana; / nū is helpes tīd, || hāliġ drihten, / hū we munt þīnne
The Seasons for Fasting 153a || þæt ūs nerġend Crīst, / hāliġ heofones weard, || healp and
The Seasons for Fasting 173b n hinder sċrīþ || and þē hāliġ / englas ǣrfæste || ǣġhwǣr
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 8b on heofon-rīċe, || þæt is hāliġ gǣst. / Þonan hine hlōdon ||
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 38a e·sċop || wītiġ drihten, / hāliġ on heofonum, || þā hē hang