A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hāten

Number of occurrences in corpus: 35

Genesis B 718b inn-sīþ, || þeah hit nǣre hāten swā, / ac hit ofetes naman ||
Genesis A 1055b de. / Sē ǣresta wæs || Ēnos hāten, / frum-bearn Cāines. || Siþþ
Genesis A 1063b e. / Se ieldesta wæs || Īared hāten, / sunu Ēnoses. || Siþþan wō
Genesis A 1082b ǣre mǣġþe || māĝa wæs hāten / on þā īlcan tīd || Tūbal
Genesis A 1134b ra / sē ieldesta wæs || Ēnos hāten; / sē nemde God || niþþa bear
Genesis A 1160b Cainanes%, || Malalēhel wæs hāten. / Siþþan eahta-hund || æðel
Genesis A 1174b / guma on ġuĝuþe, || Iāred hāten. / Lifde siþþan || and lissa b
Genesis A 1188b hte; / sē eafora wæs || Ēnoc hāten, / freoliċ frum-bearn. || Fæde
Genesis A 1240a þe bēċ cweðaþ. / Sēm wæs hāten || sunu Nōes, / sē ieldesta,
Genesis A 1645b ile, / þāra ān wæs || Ēber hāten, / eafora Sēmes; || of þǣm eo
Genesis A 1723a . || Sēo fǣmne wæs% / Sarra hāten, || þæs þe ūs seċġaþ b
Genesis A 1799b ðǣr is bold-wela || Bethlem hāten. / Beorn blīðe-mōd || and his
Genesis A 2288b l / mid ieldum wesan || Ismahel hāten. / Sē biþ unhīere, || orleġ-
Daniel 531b æs tō þǣm dōme || Daniel hāten, / Godes spell-boda. || Him wæs
Christ and Satan 366a n || ǣr ġe·nemned, / Lucifer hāten, || lēoht-berende, / on ġār-d
Christ and Satan 541b s sē dēora || (Didimus wæs hāten) / ǣr hē mid heandum || hǣlen
Andreas 686a is cnēo-māĝum. / Þus sindon hāten || hām-sittende, / fæder and
Elene 67a s || sanctus Paulus / be naman hāten || and him nǣniġ wæs / ǣ-l
Widsith 34a Holen Wrosnum / Hringweald wæs hāten || Here-farena cyning. / Offa w
The Panther 13a þæt dēor pandher / be naman hāten, || þæt þe niþþa bearn%, /
Riddles 24 9b , / //H// and //I//. || Nū iċ hāten eom / swā þā siex stafas ||
Riddles 61 4b holdum þēodne, || swā hēo hāten wæs. / Siþþan mē on hreðer
The Phoenix 86b erum strang, || sē is fenix hāten. / Þǣr sē ān-haĝa || eard b
Beowulf 102b s sē grymma gāst || Grendel hāten, / mǣre mearc-stapa, || sē þe
Beowulf 263b e ord-fruma, || Eċġ·þēow hāten. / Ġe·bād wintra worn, || ǣr
Beowulf 373b is eald-fæder || Eċġþēow hāten, / þǣm tō hām for·ġeaf ||
Beowulf 991a || on·beran wolde. / Þā wæs hāten hræðe || Heort innan-weard /
Beowulf 2602a l þenċeþ. / Wīġ·lāf wæs hāten || Wīh·stānes sunu, / lēofl
Beowulf 2806b hit sǣ-līðend || siþþan hāten / Bēow·ulfes beorh, || þā
The Metres of Boethius: Metre 16 15b eled tīdum, || þæt is Tile hāten; / þēah nū ānra hwā || eall
The Metres of Boethius: Metre 26 57a es dohtor; || sēo Circe wæs / hāten for heriĝum. || Hēo rīcsod
Solomon and Saturn 6a steppan’. / ‘Sē mǣra wæs hāten || sǣ-līðende / weallende Wu
Psalm 50 1a # Psalm 50 / / Dāuid wæs hāten || dēor-mōd hæleþ, / Israel
The Battle of Maldon 75b an wīġ-heardne, || sē wæs hāten Wulf·stān, / cāfne mid his c
The Battle of Maldon 218b min ealda fæder || Ealhhelm hāten, / wīs ealdor-mann, || weorold-