A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hīewe

Number of occurrences in corpus: 5

The Phoenix 81a ġe·brocen weorðeþ / holt on hīewe, || ðǣr sē hālĝa stenċ / w
The Phoenix 291b fuĝol fǣġer || for-weard hīewe, / blēo-bryġdum fāh || ymb þ
The Phoenix 302a ēo ēag-ġe·byrd / stearc and hīewe || stāne ġe·līcost, / glād
The Phoenix 311b e fōtas. || Sē fuĝol is on hīewe / ǣġhwæs ǣnliċ, || anlicos
The Seasons for Fasting 181b fēowertiġ daĝa || fæsten hīewe / oþ þā niĝoþan tīd || an