A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hūses

Number of occurrences in corpus: 13

Christ C 1139b ġe·worht || tō wlite þæs hūses, / self slāt on tū, || swelċe
Beowulf 116a siþþan niht be·cōm, / hēan hūses, || hū hit Hrinġ-Dene / aefter
Beowulf 1666a || þā mē sǣl ā·ġeald, / hūses hierdas. || Þā þæt hilde-
The Paris Psalter 118:139 4b on. / / # / Mē heard ēhtness || hūses þīnes / on bearme mē || ġe
The Paris Psalter 126:1 3a || ōðre winnaþ% / þe þæs hūses || hrōf staðoliaþ. / / # / Nem
The Paris Psalter 127:3 3a axen beriġan, / and on þīnes hūses || hwammum ġe·nihtsum%. / / #
The Paris Psalter 128:4 2a ēr ġe·līcost / þǣm þe on hūses þæce || hēah ā·weaxeþ, /
The Paris Psalter 131:3 1a / / # / Þēah þe iċ on mīnes hūses || hield ġe·gange / oþþe se
The Paris Psalter 133:2 2b on ċeafor-tūnum || Crīstes hūses / ūres þæs hālĝan godes ||
The Paris Psalter 134:2 2b on ċeafor-tūnum || Crīstes hūses / þæs gōdan godes || ġearwe
The Paris Psalter 68:10 2a um. / / # / For·þon mē þīnes hūses || heard ellen-wōd / æt or-m
The Metres of Boethius: Metre 13 31a est ā·bīt || hire āĝenes / hūses hierde || and hræðe siþþa
The Metres of Boethius: Metre 7 22a iċelne reġn || manna ǣngum / hūses hierde, || ac hit hrēosan wi