A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hȳðe

Number of occurrences in corpus: 7

Elene 248a ðes ġe·fēah, / siþþan tō hȳðe || hrīnġed-stefnan / ofer la
Christ B 859b cōm, / þæt ūs tō hǣlu || hȳðe ġe·lǣde, / godes gǣst-sunu%
Christ B 864a fæste. / Wuton ūs tō ðǣre hȳðe || hiht staðolian, / þā ūs
Guthlac B 1333a h snierede, / ġe·hlǣsted tō hȳðe, || þæt sē hærn-flota / aeft
Beowulf 32a uma || lange āhte. / Þǣr æt hȳðe stōd || hrīnġed-stefna, / ī
The Paris Psalter 106:29 1b / / # / And hē hīe on hǣlu || hȳðe ġe·lǣde, / swā hē hira wil
Solomon and Saturn 40a ōþfæstra ġe·hwǣm, / hǣlu hȳðe, || þǣm þe hīe lufaþ’. /