A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: heofonrīċes

Number of occurrences in corpus: 36

Genesis B 321a acum. || Heoldon englas forþ / heofon-rīċes hīehþe, || þe ǣr Godes hy
Genesis B 633b r·lǣtan, / hīerran hyldu, || heofon-rīċes þolian / maniġe hwīle. || Bi
Genesis B 694a es ġiefe || ān-for·lǣten, / heofon-rīċes ġe·weald. || Hwæt, sē hel
Genesis A 1363b ad. / Him on hōh be·lēac || heofon-rīċes weard / mere-hūses mūþ || mu
Genesis A 1484a ōe spræc || nerġend ūser, / heofon-rīċes weard, || hālĝan reorde: /
Genesis A 1744b . / Þā sē hālĝa spræc, || heofon-rīċes weard, / tō Abrahame, || ēċe
Genesis A 2073a fitte. || Him on fultum grāp / heofon-rīċes weard. || Herġas wurdon / fēo
Exodus 486b a slōh / mid hālġe hand, || heofon-rīċes weard, / on% wer-bēamas. || Wl
Daniel 12a ldon, || wæs him hierde God, / heofon-rīċes weard, || hāliġ drihten, / wu
Daniel 26a lēodum || tō% lāre sende, / heofon-rīċes weard, || hālġe gāstas, / þ
Daniel 457a hīe rodera wealdend, / hāliġ heofon-rīċes weard, || wiþ þone hearm ġ
Christ and Satan 420b led. / Nū iċ þe hālsie, || heofon-rīċes weard, / for þon hīrede || þ
Andreas 52b -ġīet / herede on heortan || heofon-rīċes weard, / þēah þe hē attres
Andreas 56a ode wordum || wuldres ealdor, / heofon-rīċes weard, || hālĝan stefne, / of
Andreas 1052a āra eorla || ōðrum trymede / heofon-rīċes hiht, || helle wītu / wordum w
Dream of the Rood 91b dres ealdor / ofer holmwudu, || heofon-rīċes weard! / swelċe swā hē his m
Elene 197b a mǣst / and hyhta% nīehst || heofon-rīċes weard. / On·gann þā dryhtnes
Elene 7b þ-cyning / ā·hangen wæs, || heofon-rīċes weard, / ealre sibbe bearn, ||
Elene 191a d ġe·hwæðres wā, / ġe hē heofon-rīċes || hiht% swā mōde / and þis
Elene 280b hten ǣr / ā·hangen wæs%, || heofon-rīċes weard, / god-bearn on ġalĝan
Elene 686b þæs āĝe / on hēannesse || heofon-rīċes god.’ / Þā wæs ġe·blisso
Christ B 566a , || siþþan wuldres cyning, / heofon-rīċes helm, || hilde ġe·fremede / w
Christ C 1633b ā þe hēr for·hoĝdun% || heofon-rīċes þrymm. / Þonne þā ġe·core
Guthlac A 611b nihtes, / herġe on heortan || heofon-rīċes weard. / Þæt ēow ǣfre ne bi
Guthlac A 789b drihten, / hāliġ hīerde, || heofon-rīċes weard. / Swā sōþfæstra || s
Guthlac B 837a ierste || tō þām færestan / heofon-rīċes ġe·fēan || hweorfan mōsto
The Phoenix 12b on·hliden hlēoðra wynn, || heofon-rīċes duru. / Þæt is wynsum wang, |
Juliana 212b . / Hæbbe iċ mē tō hyhte || heofon-rīċes weard, / mildne mund-boran, ||
Juliana 239b cyning / herede æt heortan, || heofon-rīċes god, / on þām nīed-clafan, |
The Paris Psalter 90:1 2b ele fultum / þæs hīehstan || heofon-rīċes weard, / þe mē æt wunaþ ||
The Paris Psalter 91:7 2b , drihten, / hīehsta% bist, || heofon-rīċes weard. / / # / Þi nū þīne fē
The Paris Psalter 98:10 4b meahte sint / and hāliġ is || heofon-rīċes weard.
The Metres of Boethius: Metre 11 31b Swā hafaþ ġe·heaðorod || heofon-rīċes weard / mid his an-wealde || ea
The Menologium 4b dæġ / Hǣlend ġe·hāten, || heofon-rīċes weard. / Swā þā selfan tīd
The Judgment Day II 70a mehtiġ || ēarum ā·tyhtum, / heofon-rīċes weard, || ġe·hīereþ mid l
Psalm 50 113b lǣnsa, / hǣlu and helpend, || heofon-rīċes weard; / þonne tunge min || tr