A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hryċġe

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 19 4a ðe þrǣġan. / Hæfde him on hryċġe || hilde-þrȳðe / //N// //O//
Riddles 27 11a nre ġe·nǣsteþ, / þæt hē hryċġe sċeall || hrūsan sēċan, /
Riddles 3 6a mē heorde siteþ% / hrūse on hryċġe. || Nāh iċ hwierft-weġes / of
Riddles 36 6a wf hors qxxs || / || ufan on hryċġe; || / hæfde tu fiðeru || and