A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hwæthwuĝu

Number of occurrences in corpus: 2

The Metres of Boethius: Metre 20 111a ū, cyning engla, / wiþ fȳre hwæthwuĝu || foldan and laĝu-strēam / n
Metrical Psalm 93:8 3a seste || ealre sindon / dysġe hwæt-hwuĝu || dēope þæt on·cnāwan.