A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hwīt

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis B 266a wǣre || lēoht and sċīene, / hwīt and hīew-beorht. || Ne meaht
Genesis B 350a es. || Wæs ǣr Godes enġel, / hwīt on heofone%, || oþ hine his
Genesis B 616a | þæt iċ fram Gode brōhte / hwīt of heofonum; || nū þū his
Elene 73a te-sċīene || on weres hāde / hwīt and hīew-beorht || hæleþa
Christ C 1018a onne sēo hālġe ġe·cynd, / hwīt and heofon-beorht, || hēaĝ-
Riddles 15 1a # Riddles 15 / / Heals is min hwīt || and hēafod fealu, / sīdan
The Phoenix 298a seted. || Sindon þā fiðeru / hwīt hindanweard || and sē heals
The Battle of Brunanburh 63a one hasu-pādan, / earn æftan hwīt, || ǣses brūcan, / grǣdiġne
Latin-English Proverbs 3b brescit. / Hāt ā·cōlaþ, || hwīt ā·solaþ, / lēof ā·lāða