A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣre

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 2306a c: / ‘Lēofa%, swā iċ þē lǣre, || lǣst uncre wēl / trēow-r
Elene 84a lda cynnes. / For·þon iċ þe lǣre || þurh liðu-rūne, / hyse l
The Paris Psalter 118:125 1b īn sōþfæst word || selfa lǣre. / / # / Iċ eom esne þīn; || se
The Paris Psalter 131:12 5b tnesse, || þe% iċ hīe wēl lǣre. / / # / Þonne hira suna || swel
The Judgment Day II 75a an || riht ā·ġieldan. / Iċ lǣre þæt þū bēo hrǣdra || mi