A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mæġencræft

Number of occurrences in corpus: 5

Christ and Satan 199b þæt ġe·cydde || þæt hē mæġen-cræft hæfde, / meahta miċele, || þ
Christ C 1279a || and atol dēoful, / miercne mæġen-cræft, || mān-wamma ġe·hwone / maĝ
Guthlac B 1132a æs weres stihtung, / mōd and mæġen-cræft, || þe him metod engla, / gǣst
Beowulf 380a | þæt hē [XXX]tiġes / manna mæġen-cræft || on his mund-grīpe / heaðu-
The Metres of Boethius: Metre 26 105a urdon. || Is þæt wundorliċ / mæġen-cræft miċel || mōda ġe·hwelċes