A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mīnes

Number of occurrences in corpus: 41

Genesis B 819a ū mē for·lǣred hæfst / on mīnes hearran hete. || Swā mē nū
Genesis B 836b es þeġnsċipes, || nū iċ mīnes þēodnes hafa / hyldu for·wor
Genesis A 1008a || ne ic hierde wæs / brōðor mīnes’. || Him þā breĝu engla, / gō
Genesis A 2169a ā·sealcan, / wǣrfæst willan mīnes. || Ne þearft þū þē wiht
Genesis A 2309a | Wes þū dǣdum fram / willan mīnes. || Iċ þā wǣre forþ / sōð
Genesis A 2697a hālĝa || of hierde frēan, / mīnes fæder || fyrn ā·lǣde%. / I
Soul and Body I 137b fæġere ġe·frætwod, || of mīnes fæder rīċe, / ārum% be·wun
Christ C 1344b n·fōþ nū mid frēondum || mīnes fæder rīċe / þæt ēow wæs
Christ C 1461a æt þū mōste ġe·sǣliġ% / mīnes ēðel-rīċes || ēadiġ nē
Widsith 96a þe hē mē land for·ġeaf, / mīnes fæder ēðel, || frēa Myrĝ
Guthlac B 1067a || þēodnes willan, / dryhtnes mīnes, || ne iċ þæs dēaðes hafu
Guthlac B 1235b þurh ġielp-cwide || gæstes mīnes / frōfre ġe·lettan, || ne f
Guthlac B 1236b fre ġe·lettan, || ne fæder mīnes / ǣfre ġe·efnan, || ǣ-bylh
Wulf and Eadwacer 9a līċe is ūs. || / Wulfes iċ mīnes wīd-lāstum || wēnum doĝod
Riddles 18 4b | / Iċ wæs on ċēole || and mīnes cnōsles mā.
Riddles 25 10a on fæsten. || Fēleþ sōna / mīnes ġe·mōtes, || sēo% þe mec
Riddles 3 66b all, / meahtum ġe·maĝnod% || mīnes frēan. / Swā iċ þrymfull þ
The Wife's Lament 26a | Sċeal% iċ feorr ġe nēah / mīnes fela-lēofan || fǣhþu drēo
Resignation 6b īne sāwle be·bēode || and mīnes selfes līċ, / and min word an
Resignation 46a , || lēofra drihten, / ġēoca mīnes gæstes. || Þonne is gramra
The Husband's Message 10b t / hū þū ymb mōd-lufan% || mīnes frēan / on hyġe hyċġe. || I
Riddles 73 8a n || būĝan hwīlum. / Nū eom mīnes frēan || folme bisiĝu[] / []d
Riddles 91 6b , / forþ ā·sċūfan || þæt mīnes frēan / mōd //W// friðaþ ||
Juliana 441b þurh wiðer-steall || willan mīnes, / hyhtes æt hālĝum, || swā
Beowulf 450b þ mōr-hopu; || nā þū ymb mīnes ne þearft / līċes feorme ||
The Paris Psalter 100:7 1b . / / # / Ne eardaþ on middle || mīnes huses, / þe oferhygd || up ā
The Paris Psalter 107:7 3b e hēah strengþu || hēafdes mīnes. / / # / Iċ mē tō cyninge || ce
The Paris Psalter 114:1 2a ēofa drihten, / for·þon þū mīnes ġe·bedes || bēne ġe·hīe
The Paris Psalter 118:108 2a ordum || weorðe blīðe. / / # / Mīnes mūðes mē || mōdes willa / o
The Paris Psalter 121:9 1a simle habben. / / # / And iċ for mīnes godes hūse || ġeorne þingi
The Paris Psalter 129:1 3a dō þū nū-þā, / þæt þū mīnes ġe·bedes || bēne ġe·hīe
The Paris Psalter 131:3 1a mǣran. / / # / Þēah þe iċ on mīnes hūses || hield ġe·gange / o
The Paris Psalter 140:2 1b īe on þīnre ġe·sihþe || mīnes selfes ġe·bedd / full recene
The Paris Psalter 143:2 3b and ā·līesend is || līfes mīnes. / / # / Mīn þū mǣre eart || m
The Paris Psalter 58:9 3b fenġa, / and mild-heortness || mīnes dryhtnes / mē fæġere be·cō
The Paris Psalter 59:6 3a || æðele strengþu / heafdes mīnes || hēr on foldan. / / # / Cyning
The Paris Psalter 59:7 2b || Iuda cūþ; / is mē Moab || mīnes hyhtes hwer, / and iċ ā·þe
The Paris Psalter 67:23 3a ron ġe·sewene; / wǣron godes mīnes || gangas rihte, / sōðes cini
The Paris Psalter 77:1 3a ran, || þæt ġē holdlīċe / mīnes mūðes word || meahte ġe·h
The Paris Psalter 77:2 2a īcnessum || ǣrest on·tȳne / mīnes selfes mūþ, || seċġan on
The Battle of Maldon 53b ðel·rēdes eard, || ealdres mīnes, / folc and foldan. || Feallan s