A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōdġeþanc

Number of occurrences in corpus: 7

Daniel 634a || and wǣda lēas, / mǣtra on mōd-ġe·þanc, || tō mann-cynne, / þonne gum
Elene 97a || nū ġē ferhþ-sefan / and mōd-ġe·þanc || mīnne cunnon.’ / Him þā
Guthlac B 1197a þþan wunian.’ / Þā wearþ mōd-ġe·þanc || miċelum ġe·bisiĝod, / þ
Beowulf 1729a an || lǣteþ hweorfan / mannes mōd-ġe·þanc || mǣran cynnes, / seleþ him
The Metres of Boethius: Metre 31 19a t his trēowa sċeall / and his mōd-ġe·þanc || mā up þonne niðer / habba
The Metres of Boethius: Metre 5 23a lāre wiþ·standan / and þīn mōd-ġe·þanc || miċelum ġe·drēfan. / Ac
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 8b n be·ġietan, || sē þe his mōd-ġe·þanc / æl-tǣwe biþ || and þonne