A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣġþ

Number of occurrences in corpus: 3

Genesis A 1252a || manna eaforan, / sċyldfulra mǣġþ || sċīene and fæġere. / Þ
The Descent into Hell 1b him on ūhtan || æðelcunde mǣġþ / ġierwan tō ġunge; || wisto
The Metres of Boethius: Metre 26 67b e niste / mōdes mynlan || ofer mǣġþ ġunge; / ac hē mid þǣm wīf