A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: næfdon

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 784b ·sāwon / hira līċ-haman; || næfdon on þǣm lande þā ġīet / s
The Paris Psalter 106:11 3a / and untrume || ealle wǣron, / næfdon þā on foldan || fultum ǣnn
The Paris Psalter 77:10 3a oð-cynn || ierre and rēðe; / næfdon hira heortan || hyġe ġe·st
The Metres of Boethius: Metre 26 93a swā hit ġe·dēfe ne wæs. / Næfdon hīe māre || mannum ġe·lī