A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: niþþa

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 1135b nos hāten; / sē nemde God || niþþa bearna / ǣrest ealra, || siþ
Genesis A 1284b wellan / þe þā nēalǣhte || niþþa bearnum. / Nōe wæs gōd, || n
Andreas 1377a ēaðe || eall-mehtiġ god, / niþþa nerġend, || sē þe on nīed
Elene 27b , / nerġendes naman. || Sē is niþþa ġe·hwǣm / unaseċġendliċ,
The Panther 13b be naman hāten, || þæt þe niþþa bearn%, / wīsfæste weras || o
The Whale 6a -grimm, || faroð-lācendum, / niþþa ġe·hwelcum; || þām% is na
Guthlac A 640a ltsum || and mæġen-spēdum, / niþþa nerġend, || nǣfre wille / þu
Guthlac B 1097a ōdum. || Rodor swāmode / ofer niþþa bearn, || niht-rīm sċridon,
Riddles 57 6a næssas, || hwīlum burh-salu / niþþa bearna. || Nemnaþ hīe selfe
The Lord's Prayer I 3a þīnum weorcum hālĝod / nama niþþa bearnum; || þū eart nerġen
Beowulf 1005b ndra, / nīede ġe·nīedde, || niþþa bearna, / grund-būendra || ġe