A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sācerd

Number of occurrences in corpus: 2

Christ A 137a ing || and þone clǣnan ēac / sācerd sōðlīċe || sæġdon tō·
The Seasons for Fasting 200a || dǣdum nīewaþ? / Ġif sē sācerd hine || selfne% ne cunne / þur