A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: seċġan

Number of occurrences in corpus: 97

Genesis B 438b lfne, || swā hwā swā þæt seċġan cymeþ / on þās hātan helle,
Genesis B 611b ·sēon, || swā iċ hit þē seċġan ne ðearf, / Ēue sēo gōde, |
Genesis A 2014a ġ. || Wē þæt sōþ maĝon / seċġan furður, || hwelċ siþþan w
Genesis A 2676a | þæs þū mē wille / wordum seċġan, || hū ġe·worhte% iċ þæt
Exodus 7a || lang-sumne rǣd, / hæleþum seċġan. || Ġe·hīere sē þe wille!
Exodus 510b lāfe, / þætte sīþ hira% || seċġan mōste, / bodian aefter burgum
Daniel 84b / þæt him snytru on sefan || seċġan meahte, / nealles þȳ þe hē
Daniel 126b n / swefnes sīnes; || hēt him seċġan þēah. / Þā him unblīðe ||
Daniel 538a for menn æt·bær. / Þā hē seċġan on·gann || swefnes wōman, / h
Christ and Satan 233b don, / and him sang ymb seld || seċġan sċoldon / þūsend-mǣlum. ||
Christ and Satan 521a -lēofan ġungran, / and% hūru seċġan hēt || Simon Petre / þæt hē
Christ and Satan 550a sċolon || mǣla ġe·hwelċe / seċġan drihtne þanc || dǣdum and w
Christ and Satan 17a ht ne ā·bēode, / ac þū him seċġan meaht || sorĝa mǣste, / þæt
Andreas 458b orþon iċ ēow tō sōðe || seċġan wille, / þæt nǣfre for·lǣt
Andreas 648b weard), / nū iċ þe selfum || seċġan wille / ōr and ende, || swā i
Andreas 764a ieldestan || eft on·gunnon / seċġan synfulle, || (sōþ ne on·cn
Andreas 851a and worde cwæþ: / ‘Iċ ēow seċġan mæġ || sōþ or-ġiete, / þ
Andreas 1006a fne || under heolstor-locan, / seċġan drihtne lof, || dōm-weorðin
Soul and Body I 96b þǣm dōm-dæġe || drihtne seċġan? / Þonne ne biþ nan nā tō þ
Soul and Body I 156a d cure. / Wolde iċ þē þonne seċġan || þæt þū ne sorĝode, / fo
Dream of the Rood 1b od / / hwæt! iċ swefna cyst || seċġan wille, / hwæt mē ġe·mǣtte
Elene 160b iengra / þe him tō sōðe || seċġan meahte, / ġealdrum cȳðan, ||
Elene 317b bben, / þā mē sōðlīċe || seċġan cunnon, / andsware cȳðan || f
Elene 376b ndsware / þurh sīdne sefan || seċġan cunnen.’ / Ēodon þā mid me
Elene 129b n, / ne hire andsware || ǣnġe seċġan, / torn-ġe·nīðlan, || þæs
Elene 136b þ: / ‘Iċ ēow tō sōðe || seċġan wille, / and þæs on līfe ||
Christ A 33a ðle be·sċierede. / For·þon seċġan mæġ, || sē þe sōþ spric
Christ A 73b æs þe ǣfre sund-būend || seċġan hīerdon, / ā·reċe ūs þæt
Christ A 128a de. || Wē þæs þanc maĝon / seċġan siġe-drihtne || simle be ġe
Christ A 317a ā·cwæþ: / ‘Iċ þē mæġ seċġan || þæt sōþ ġe·wearþ / þ
Christ B 612a n. || Þæs we ealles sċulon / seċġan þanc and lof || þēodne ūs
Christ B 667a ē mæġ eall fela / singan and seċġan || þām biþ snytru cræft / b
Christ B 672a ǣ. || Sum mæġ ryne tungla / seċġan, sīde ġe·sċeaft. || Sum m
Christ C 1550a || and on ān cweðan, / sōðe seċġan, || þæt sē sāwle weard, / l
Widsith 54b þon iċ mæġ singan || and seċġan spell, / mǣnan fore meniġu ||
Widsith 100b fela, / þonne iċ be sange || seċġan sċolde / hwǣr iċ under sweġ
Maxims I 138a etod selfa. / Rǣd sċeall mann seċġan, || rūne wrītan, / lēoþ ġe
The Panther 9b ætlīċe ġe·cynd || wildra seċġan / fīrum frēa-mǣrne || feorr-
The Partridge 1a # The Partridge / / Hīerde iċ seċġan ġīen || be sumum fuĝole / wu
Soul and Body II 89b ǣr / on dōm-dæġe || drihtne seċġan? / Þonne ne biþ nǣniġ tō þ
Soul and Body II 100b mæġ him andsware || ǣnġe seċġan, / ne ðǣr edringe || ǣnġe ġ
Guthlac A 494b . / Iċ ēow sōþ siþþan% || seċġan wille. / God sċōp ġuĝuþe |
Guthlac A 531b ġe·ēted. || Miċel is tō seċġan / eall aefter orde, || þæt h
Guthlac A 614a þæt ġē lof mōten / drihtne seċġan, || ac ġē dēaðe sċulon / we
Guthlac B 1027a cwiss ā·ġeaf: / ‘Iċ wille seċġan || þæt mē sār ġe·hrān,
Guthlac B 1116a es ġiefe || godspell bodian, / seċġan siĝor-tācnum || and his sef
Guthlac B 1370b ĝor-lēan sōhte || and þē seċġan hēt / þæt ġit ā mosten ||
Deor 35b l. / Þæt iċ be mē selfum || seċġan wille, / þæt iċ hwīle wæs
Riddles 42 6b / þurh rūn-stafas || rincum seċġan, / þām þe bēċ witan, || bē
Riddles 55 8b / ēaðe for eorlum || æðelu seċġan; / ðǣr wæs hlyne and āc || a
Riddles 55 16a , || sē hine inn mede / wordum seċġan || hū sē wudu hātte.
The Wife's Lament 2b re selfre sīþ. || Iċ þæt seċġan mæġ, / hwæt iċ iermþa ġe
The Descent into Hell 83b des / þurh his selfes mūþ || seċġan hīerde. / Ēalā Maria, || hū
The Husband's Message 1b / / Nū iċ on·sundran þē || seċġan wille / [] trēo-cynn || iċ t
Juliana 132b na: / ‘Iċ þē tō sōðe || seċġan wille, / be mē libbendre || ni
Juliana 318a fēond mann-cynnes, / sīþfæt seċġan, || hwā þeċ sende tō mē.
Juliana 348a | ‘Þū mē furður sċealt / seċġan, sāwla fēond, || hū þū s
Juliana 557b / mānes melda, || mǣĝum tō seċġan, / sūsles þeġnum, || hū him
The Seafarer 2a sōð-ġiedd wrecan, / sīðas seċġan, || hū iċ ġe·swinċ-daĝum
Beowulf 51a nende mōd. || Menn ne cunnon / seċġan tō sōðe, || sele-rǣdende%
Beowulf 273b hit is / swā we sōðlīċe || seċġan hīerdon) / þæt mid Sċieldin
Beowulf 391a ā·bēad: || % / ‘Ēow hēt seċġan || siġe-drihten min, / ealdor
Beowulf 582b þē / swelcra searu-nīða || seċġan hīerde, / billa brōĝan. || B
Beowulf 875b t hē fram Siġe·mundes% || seċġan hīerde / ellen-dǣdum, || unc
Beowulf 880b / þonne hē swelċes hwæt || seċġan wolde, / êam his nefan, || sw
Beowulf 942b be·sierwan. || Hwæt, þæt seċġan mæġ / efene swā hwelċ mæġ
Beowulf 1049a e nǣfre man liehþ, / sē þe seċġan wile || sōþ aefter rihte. /
Beowulf 1346b ode mīne, / sele-rǣdende, || seċġan hīerde / þæt hīe ġe·sāwo
Beowulf 1700a ealle): / ‘Þæt, lā, mæġ seċġan || sē þe sōþ and riht / fre
Beowulf 1818b es: / ‘Nū we sǣ-līðend || seċġan willaþ, / feorran cumene, ||
Beowulf 2864a nlēofe: / ‘Þæt, lā, mæġ seċġan || sē þe wille sōþ spreca
Beowulf 3026a ĝum || fela reordian, / earne seċġan || hū him æt ǣte spēow, /
Judith 152b m siġe-folce: || ‘Iċ ēow seċġan mæġ / þanc-wierðe þinġ, |
The Paris Psalter 106:21 2b and his weorc wynsum || wīde seċġan. / / # / Þā þe sǣ sēċaþ, ||
The Paris Psalter 106:31 3b lof / on setlum sōþfæstra || seċġan tō weorolde. / / # / Hē on wēs
The Paris Psalter 131:6 2a we þās eall || on Eufraten / seċġan ġe·hīerdon, || siþþan ġ
The Paris Psalter 141:8 3b þīnne naman mōte || nīede seċġan. / / # / Mīn sōþfæste || snote
The Paris Psalter 146:5 3b trang; / ne his snytru mæġ || seċġan ǣniġ, / on þissum ealdre ||
The Paris Psalter 65:14 2b umaþ; / iċ ēow mid sōðe || seċġan wille, / ġif ġē godes eġesa
The Paris Psalter 77:2 2b tȳne / mīnes selfes mūþ, || seċġan on·ġinne, / þā on weorold-r
The Paris Psalter 89:13 1b Hwā þæs sōþ mē% cann || seċġan ǣniġ, / hū þīnes ierres ||
The Metres of Boethius: Metre 19 42b sǣliġran, || þonne iċ þe seċġan mæġe. / Hīe wilniaþ || wela
The Metres of Boethius: Metre 2 17a ē, || weorold-frīend mīne, / seċġan oþþe singan || þæt iċ ġ
The Metres of Boethius: Metre 21 40a tre beorhtu, / þonne wile hē seċġan || þæt ðǣre sunnan sīe / b
The Metres of Boethius: Metre 24 48a ān cymest, / þonne wilt þū seċġan || and sōna cweðan: / ‘Þis
The Metres of Boethius: Metre 9 15a āsettan, || swā% hē Romane / seċġan ġe·hīerde || þæt on sume
Solomon and Saturn 58b gāstes ġiefe || gōd-spell seċġan. / Hē biþ sefan snytru || and
Solomon and Saturn 221a de menn || fyrn ġe·hīerde / seċġan and swerġan || ymb sume wīs
The Judgment Day II 302a ēr on līfe, / ġif þū wille seċġan || sōþ þǣm þe friġneþ,
Psalm 50 18a um, || weoroda dōminus%, / and seċġan hēt, || selfum ġe·cȳðan /
A Prayer 36b eofonum / snotora tō·samne || seċġan on·gunnon, / ne maĝon hīe n
Aldhelm 8a anoþe || ġōmres iamiamque, / seċġan sōþ, nealles lēas, || þæ
The Seasons for Fasting 87a liċ dēmeþ. / Ġif þe þonne seċġan || sūðan cumene / bryttan% Fr
The Seasons for Fasting 188b na sċolon / þǣm sācerdan || seċġan ġe·hwelċe / and þā dimniss
The Seasons for Fasting 208a æt is wuldres lāre. / Ac iċ seċġan mæġ, || sorĝum hrēmiġ, / h
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 26b hē sīþ oþþe ǣr fore || seċġan hīerde, / oþþe hē eorþ-cyn
The Battle of Maldon 30a sǣ-menn snelle, / hēton þē seċġan || þæt þū mōst sendan hr