A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: seċġe

Number of occurrences in corpus: 46

Genesis B 553a ċ him þisne bodsċipe / selfa seċġe, || þonne iċ of þȳs sīðe
Genesis A 1915a es, || bēġra uncer, / sōðne seċġe. || Iċ þē selfes dōm / līfe
Genesis A 2287a || Iċ þē wordum nū / mīnum seċġe, || þæt sē maĝu-rinċ sċe
Genesis A 2393a þe ġe·hēt. / Sōþ iċ þē seċġe, || on þās selfan tīd / of id
Daniel 745b þē unċēapunga || or-læġ seċġe, / worda ġe·rȳnu, || þā þ
Andreas 618a ndreas || ā·ġeaf andsware: / ‘Seċġe iċ þē tō sōðe || þæt
Andreas 733a of wǣĝe || and word sprece, / seċġe sōþ-cwidum, || (þȳ sċulo
Dream of the Rood 96b æt þū þās ġe·sihþe || seċġe mannum, / onwrēoh wordum || þ
Christ A 190a lċes. || Mē nāwþer dēah, / seċġe ne swīġe. || Ġif iċ sōþ
Christ A 197a d þus reordade: / ‘Sōþ iċ seċġe || þurh sunu metodes, / gǣsta
The Fortunes of Men 97b nū ealles þanc || ǣġhwā seċġe, / þæs þe hē fore his miltsu
Resignation 97a sēoc. || Iċ be mē tulĝost / seċġe þis sār-spell || and ymb s
Riddles 67 15b on, / sinċe || and seolfre. || Seċġe sē þe cunne, / wīsfæstra hw
Juliana 51a lan þīnes. / Swelċe iċ þē seċġe, || ġif þū tō sǣmran gode
Juliana 285b ·þæt hē his sīþ-fæt || seċġe mid rihte, / ealne% fram orde,
Precepts 64b þ tō siġe, || þonne þū seċġe hwæt.’ / Niĝoþan sīðe ||
Beowulf 590a , || þēah þīn wit dūĝe. / Seċġe iċ þe tō sōðe, || sunu E
Beowulf 684a ca; || ac wit on niht sċulon / seċġe ofer·sittan, || ġif hē% ġ
Beowulf 1997b þ Grendel. || Gode-iċ þanc seċġe / þæs þe iċ þe ġe·sundne
Beowulf 2019a ge; || oft hēo bēah-wriðan / seċġe sealde%, || ǣr hēo tō setl
Beowulf 2795b , / wuldₒr-cyninge, || wordum seċġe, / ēċum drihtne, || þe iċ h
The Paris Psalter 100:1 2a | mihtĝan dryhtnes / singe and seċġe || and sōþ on·ġiete / on un
The Paris Psalter 101:21 4b daĝas / mīnra mǣtra || mōde seċġe, / þæt þū mē meaht on middl
The Paris Psalter 103:31 2b htne / singe sōþlīċe || and seċġe ēac, / þenden iċ wunie || on
The Paris Psalter 106:2 1a || miċel% tō weorolde. / / # / Seċġe þæt nū-þā || þæt hīe
The Paris Psalter 115:7 2b iċ þe lāces lof || lustum seċġe. / / # / Iċ min ġe·hāt || hāl
The Paris Psalter 117:17 2b ifie / and weorc godes || wīde seċġe. / / # / Sē clǣnsode, || sē þe
The Paris Psalter 118:13 1b on mīnum welerum || wordum seċġe / ealles þīnes mūðes || mea
The Paris Psalter 118:26 2b ċ þē weĝas mīne || wīse seċġe, / and þū mē ġe·hīerdest |
The Paris Psalter 118:63 1a andette || eall æt·gædere, / seċġe þīne dōmas || dǣdum rihte
The Paris Psalter 137:2 3b ǣr þīnne naman || on nīed seċġe. / / # / Ofer þīne þā miċelan
The Paris Psalter 140:3 2b iċ þe ǣfen-lāc || ēstum seċġe. / / # / Sete% swǣse ġe·heald |
The Paris Psalter 141:2 4b ll ġeorne / fore him selfum || seċġe ġe·nēahhe. / / # / Ġif mīne
The Paris Psalter 144:7 4b and þīne sōðfæstnesse || seċġe ġe·nēahhe. / / # / Mild-heort
The Paris Psalter 54:16 2b d on midne dæġ, || mæġene seċġe / and bodie, || þæt þū blī
The Paris Psalter 55:7 1b nū lēofum gode || līf min seċġe, / sette on þīnre ġe·sihþe
The Paris Psalter 65:3 3b hten; / and þē singe ēac, || seċġe ġe·nēahhe, / þæt þīn nam
The Paris Psalter 72:12 1b / Ġif iċ self cwǣde || and seċġe ēac, / swā þē bearn weorða
The Paris Psalter 88:1 4b iċ þīne sōþfæstnesse || seċġe ġe·nēahhe / on mīnum mūðe
The Paris Psalter 91:2 1b onne on morĝene || mæġene seċġe, / hū hē milde wearþ || manna
The Paris Psalter 91:2 3b anna cynne, / and his sōðe || seċġe nihtes. / / # / Hwæt, iċ on tī
The Metres of Boethius: Metre 12 29a od maniġ. / Siþþan iċ þē seċġe || þæt þū sweotole meaht /
Solomon and Saturn 48b . || Wilt þū þæt iċ þē seċġe? / Ān fuĝol siteþ || on Filis
Maxims II 65a e þæt hēr for sōþ / mannum seċġe || hwelċ sīe metodes ġe·s
The Judgment Day II 4b ġe·hæġe, || eall swā iċ seċġe. / Ēac ðǣr wynn-wyrta || wēo
Metrical Charm 5: For Loss of Cattle 1a Cattle / / Þonne þe man ǣrest seċġe þæt þīn ċēap sīe losod