A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: smēaþ

Number of occurrences in corpus: 4

The Metres of Boethius: Metre 20 214b ymb% hīe selfe || sēċende smēaþ, / hwīlum eft smēaþ || ymb þ
The Metres of Boethius: Metre 20 215a ēċende smēaþ, / hwīlum eft smēaþ || ymb þone ēċan god, / sċi
The Metres of Boethius: Metre 20 218b ċieppend || mid ġe·sċēad smēaþ, / hēo biþ up ā·hæfen || of
The Metres of Boethius: Metre 20 221b o ymb hīe selfe || sēċende smēaþ; / hēo biþ swīðe feorr || hi