A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: twēġen

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis B 460a || mearcode selfa. / And him bi twēġen% || bēamas stōdon / þā wǣro
Genesis A 2425b stīþ-mōd cyning || strange twēġen / āras sīne, || þā on ǣfen
Genesis A 2868b s brytta, || hēt hine ġunge twēġen / menn mid sīðian. || Mǣġ w
Exodus 94b n / in beorht-rodor, || bēamas twēġen, / þāra ǣghwæðer || efen-ġ
Andreas 689b don him on æðelum || ōðre twēġen / beornas ġe·borene, || brō
The Fates of the Apostles 75a ġes tō lēane. / Nǣron þā twēġen || tohtan sǣne, / lind-ġe·l
Elene 415b ċ / tācnum cȳðan, || þæt twēġen mid him / ġe·þrōwodon, || a
Christ B 506b on hīe æl-beorhte || englas twēġen / fæġere ymb þæt frum-bearn
Maxims I 181a e dēaþ tō·dǣle. || / Hīe twēġen sċulon tæfle ymb·sittan, |
Guthlac A 114b s. / Tīd wæs toweard; || hine twēġen ymb / weardas wācodon, || þā
Riddles 42 10b sċ / ān ān līnan, || Ācas twēġen, / Hæġelas swā same. || Hwel
Riddles 46 2a mid his wīfum twǣm / and his twēġen suno || and his twā dohtor, /
Riddles 46 3b e·sweostor || and hira% suna twēġen, / frēolicu frumbearn; || fæde
Riddles 52 2b n / under hrōf sales || hearde twēġen, / þā wǣron ġe·namnan%, ||
Beowulf 1163b bēaġe, || ðǣr þā gōdan twēġen / sǣton suhtₑr-ġe·fæderan
Beowulf 1347b t hīe ġe·sāwon || swelċe twēġen / miċele mearc-stapan || mōra
The Metres of Boethius: Metre 1 6b on him ġe·cynde || cyningas twēġen, / Rǣd·god and Ale·rīċ; ||
The Metres of Boethius: Metre 5 42a nan swenċan. / For·þǣm þā twēġen treĝan || tēoþ tō·samne /
Solomon and Saturn 160a urh āne || idese ā·cende, / twēġen ġe·twinnas, || ne biþ hira
Solomon and Saturn 281b hine ymbe·gangaþ || gāstas twēġen; / ōðer biþ golde glǣdra, ||
The Battle of Maldon 80b ·here and Maccus, || mōdġe twēġen, / þā noldon æt þām forda |